Paid Social

Med skarpt sikte och hög räckvidd - paid social är en konkurrenskraftig kanal som driver resultat knutna till era affärsmål.

Hur det fungerar

 • 1

  Strategi

  Vi hjälper er att synas på rätt plats, vid rätt tidpunkt med relevanta budskap. Vi når träffsäkert er önskade målgrupp och driver mätbara resultat. 

 • 2

  Profilering

  Vi drar nytta av stora mängder data för att förstå era kunders digitala resa. Vi skapar relevanta målgrupper utefter önskat resultat och optimerar löpande våra budstrategier.

 • 3

  Integration

  Vi arbetar parallellt med andra kanaler offline och online vilket gör det lätt för oss att ta ett helhetsgrepp. Vi ser till synergieffekter och identifierar de möjligheter som bidrar till förhöjd effektivitet.

 • 4

  Löpande uppföljning

  Då resultat mäts i bred skala över flera kanaler optimerar vi kontinuerligt kanalen utefter de målsättningar som bäst korrelerar med era KPI:er.