MACHINE LEARNING

From Novelty to Necessity

Marknadsföring i en tid av maskininlärning 

Maskininlärning - från nyhet till nödvändighet

Maskininlärningens inflytande känns över hela världen och växer i en rasande takt. Det är allt viktigare för företag att förstå effekten av det och hur den kan användas för att utveckla våra affärer. 

Nu när maskininlärning börjar gå ifrån att ha varit en nyhet, till att bli en nödvändighet presenterar vi på iProspect vårt nya whitepaper. Vi vill minska klyftan mellan kunskapsnivåer och ge en bredare förståelse för maskininlärning från teori till verklighet. 

Här kan du ta del av vårt whitepaper om Machine Learning 2018