#

Google inför krypterad sökning – statistik på sökordsnivå försvinner

Google har sakta men säkert rullat ut kryptering för samtliga organiska sökningar som görs via deras sökmotor med hänvisning till bättre integritetsskydd för individen.

Redan i oktober 2011 började vi se sökordet ”(Not-Provided)” i Google Analytics organiska rapport för de användare som antingen var inloggade på Google eller använde senare versioner av webbläsarna Firefox, Safari eller Chrome. Medan andra sökmotorer fortsätter att förse oss med statistik på sökordsnivå kommer så småningom all organisk trafik från Google rapporteras som ”(Not-Provided)”.

Webbplasten Not Provided Count förutspår att detta sker redan inom två månader.

 

 
Vad innebär detta?

Att gå miste om statistik på sökordsnivå kommer att ha en betydande inverkan på hur organisk trafik mäts och analyseras. Fram till idag har trafik och konvertering på sökordsnivå varit ett av de bästa sätten att sökordsprioritera och en självklar del i analysarbetet . Även om en väldigt stor andel redan registrerats som ”(Not-Provided)” under det senaste året har vi ändå kunnat utgå ifrån den resterande sökordsdata i vår mätning och prioritering.

Ändringarna ställer högre krav på oss som arbetar med organiskt sök och vi kommer att behöva ta hjälp av nya metoder och verktyg för att analysera hur specifika sökord presterar.

 
Hur anpassar vi oss till dessa ändringar?

På iProspect har vi, sedan ändringarna började ske i slutet av 2011, anpassat vårt arbetssätt utefter dessa förutsättningar. Då vi nu vet att dagen då all sökordsdata krypteras snart är kommen är det viktigt för oss att ytterligare justera hur vi hanterar sökordsanalys, trafikestimering och rapportering på sökordsnivå.

Att välja ut och analysera sökord är en viktig del i vårt arbete. Vi kan genom denna statistik ta reda på hur besökare interagerar med en webbplats när de kommer in via en viss sökning. En väldigt trafikdrivande sökterm kan till exempel resultera i låg konvertering medan ett annat sökord som bidrar med färre besök konverterar mycket bättre och bör prioriteras högre.

För att kompensera för den information vi tidigare kunnat förlita oss på måste vi nu ändra tillvägagångssätt när vi vill mäta och analysera statistik på sökordsnivå. Vi kommer att behöva analysera betald sökdata på en ytterligare nivå samt titta närmre på sökordsdata från andra sökmotorer såsom Bing och Yahoo. Data som impressions och CTR (klickfrekvens) på sökordsnivå kan vi som tidigare se i Google Webmaster Tools.

Vi på iProspect använder även den nya AdWords-rapporten som ger oss bättre förståelse om kopplingen mellan organiskt och betalt sök. Denna data, tillsammans med ranking och statistik på sidnivå, fyller de hål som en hundraprocentig kryptering ger.

Samtidigt som analys och rapportering på sökordsnivå blir mer utmanande kommer vi fortfarande att kunna se att trafiken är organisk och var besökarna landar på en webbplats. Sökdata till en specifik landningssida är endast en del av det analysarbetet vi idag tittar på för att avgöra hur en sida presterar utifrån uppsatta mål.

Det är viktigt att poängtera att den övergripande rapporteringen alltså inte är hotad.

 
Vilka slutsatser kan vi dra?

I takt med att vi förlorar mer och mer av den sökordsdata som vi tidigare förlitat oss på är vi väl förberedda på en övergång till hundraprocentig kryptering. Vi kommer att arbeta tillsammans med våra kunder för att ta fram en rapporteringmodell som återspeglar resultatet från organiskt sök på ett likvärdigt sätt.

SEO blir inte mindre viktigt för att det blir svårare att mäta sökorddata – organisk söktrafik kommer att fortsätta vara en lika stor del av trafiken.