BMWi3

iProspect verhoogde de advertentie herkenning van de BMWi3 met 41% door het ontwikkelen van een unieke online video campagne.

Uitdaging

“One of our objectives was to get the story of BMWi across to a new audience for BMW. Together with Google and iProspect, the campaign was optimised continuously. This resulted in a significant increase in the value of a view: we realised a high view rate, an ad recall uplift of 41% and we created a lot of engagement.” 


Peter Haug, Marketing Director, BMW Group Netherlands

BMW daagde iProspect uit een unieke manier te vinden om BMW's eerste elektrische auto, de BMWi3, in de Nederlandse markt te zetten en zo een nieuwe doelgroep te bereiken.  Aangezien de doelgroep afwijkt van de traditionele BMW rijder, was een specialistische aanpak nodig. Door de inzet van een overtuigende interactieve video campagne, een effectieve targeting methode en de juiste inzet van annotaties heeft iProspect de doelgroep weten te bereiken.  

Bekijk het verhaal van de BMWi case hier!

Aanpak

Om de doelgroep te bereiken zijn de volgende stappen ondernomen:

  • Het opzetten van een online targeting strategie, waarbij de focus lag op autoliefhebbers, technofielen, early adopters en milieu bewuste personen. Daarnaast is er binnen deze groep onderscheid gemaakt tussen potentiële BMWi3 en BMWi8 kopers.  
  • Het opzetten van een YouTube kanaal, volledig toegewijd aan de BMWi3. 
  • Om meer bezoekers naar het BMWi3 You Tube kanaal te krijgen is er gebruik gemaakt van TrueView skippable in-stream advertenties welke verschenen voorafgaand aan verschillende YouTube video's. In deze ads is er gebruik gemaakt van annotaties, die het voor de kijkers mogelijk maakte om specifiek te kiezen voor BMWi8 of BMWi3 content (zie figuur1). 
  • Vervolgens is er door middel van A/B testing de effectiviteit van de interactieve campagne gemeten.  
  • Ten slotte is er, gebaseerd op de voorkeur voor de BMWi3 of BMWi8, een remarketing campagne opgezet waarin de mogelijkheid tot een testrit gepromoot werd. 


Figuur 1. TrueView ad met annotatie

BMW custom gadget

Resultaat

Door middel van een innovatieve aanpak en een effectieve samenwerking tussen Google, BMW en iProspect zijn de volgende resultaten bereikt:

  • Door middel van de inzet van een unieke YouTube hub en een advertentie campagne gebaseerd op annotaties is een geheel nieuwe BMW doelgroep bepaald en bereikt.  
  • Het gebruik van annotaties heeft een enorme impact gemaakt. De advertentie recall steeg met 41%, het aantal vertoningen steeg met 27% en het bereik steeg met 200%.
  • Daarnaast was de campagne zeer kost effectief. De kosten per vertoning waren 4ct (NL benchmark autoindustrie 6,5ct). Deze lage kosten zijn gerealiseerd doordat het aantal vertoningen tijdens de campagne steeg met 31%.