Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door iProspect, een handelsdivisie van de Dentsu Aegis Network Group. iProspect (ook aangeduid als "wij" en "ons") kan persoonlijke informatie over u verzamelen via uw gebruik van deze website. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie en de rechten die u hebt met betrekking tot die informatie verzamelen en gebruiken.

Als bedrijf zijn we toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy van alle personen met wie we contact hebben. Wij zullen uw persoonlijke informatie te allen tijde verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Daarnaast nemen we deel aan het zelfreguleringsprogramma van European Digital Alliance (EDAA) en houden we ons aan de EDAA-beginselen voor Online Behavioural Advertising. 

Deze Privacykennisgeving verklaart het volgende: 
• Welke persoonlijke informatie we verzamelen op deze website; 
• Hoe we deze informatie gebruiken; 
• Hoe wij uw persoonlijke informatie opslaan; 
• Hoe we uw persoonlijke informatie beveiligen; 
• Of we uw persoonlijke informatie vrijgeven of delen; 
• Uw rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt; 
• Onze verantwoordelijkheid voor links naar websites; 
• Hoe u contact met ons kunt opnemen. 

In het gedeelte Aanvullende Informatie van deze Privacykennisgeving leggen we uit wat wordt bedoeld met 'persoonlijke gegevens' en andere termen die in deze kennisgeving worden gebruikt. 

De persoonlijke informatie die we verzamelen op deze website

Wij verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt en de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site. Dit omvat het verzamelen van unieke ID's voor mobiele apparaten of de online-id's voor internetprotocol-IP (IP), dit zijn nummers die een specifieke computer of een ander netwerkapparaat op het internet uniek kunnen identificeren. Deze informatie is gekoppeld aan een cookie-ID die we ontvangen en verwerken. U kunt meer informatie vinden over ons gebruik van cookies in onze afzonderlijke Cookies Notice

We verzamelen ook persoonlijke informatie over u als u gebruik maakt van een van de interactieve functies op onze website. Bijvoorbeeld wanneer u formulieren voor het vastleggen van gegevens invult op onze website of wanneer u reageert op een blog op onze website. Wij verzamelen geen gevoelige informatie, zoals uw politieke of religieuze overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele voorkeur, gezondheid of andere gevoelige informatie.

We proberen niet actief informatie te verzamelen over kinderen van 16 jaar of jonger. Als u zich zorgen maakt over de privacy van uw kind met betrekking tot onze diensten of als u denkt dat uw kind gedeelde persoonlijke informatie via deze website heeft, neem dan contact met ons op via privacy@dentsuaegis.com. We zullen dergelijke informatie verwijderen uit onze administratie binnen een redelijke termijn.

Hoe we deze informatie gebruiken

Behalve waar vereist door de wet, gebruiken we de persoonlijke informatie die u verstrekt alleen voor de volgende doeleinden:

om de specifieke informatie of service te leveren die u hebt aangevraagd. Als u zich bijvoorbeeld via onze site op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd of een vraag hebt ingediend met betrekking tot een baan of carrièremogelijkheid, gebruiken we alleen het e-mailadres dat u ons hebt gegeven om op die aanvraag te reageren. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw contactgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
We zorgen ervoor dat we altijd een gepaste juridische basis hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is voor het grootste deel gebaseerd op a) onze legitieme belangen met betrekking tot ons, door u diensten te verlenen waarom u hebt verzocht, of anders uw klantrelatie met ons, of b) uw toestemming, op verzoek.

Hoe wij uw persoonlijke informatie opslaan

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden bewaard en niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. Als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, wordt deze verwijderd.

Van tijd tot tijd kunnen we andere leden van onze groep of externe dienstverleners vragen ons te helpen bij het beheer van de informatietechnologiesystemen die worden gebruikt om uw persoonlijke informatie te verwerken. Sommige van deze systemen kunnen zich bevinden in landen overzee, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar het niveau van gegevensbescherming door de Europese Commissie onvoldoende is bevonden.

We zullen uw informatie alleen overdragen aan een externe serviceprovider of in het buitenland, waar we er zeker van zijn dat er voldoende beschermingsniveaus zijn om de integriteit en veiligheid te waarborgen van alle informatie die wordt verwerkt en de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving. Deze maatregelen kunnen het gebruik van standaardcontractbepalingen, het EU-VS-privacyschild, het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild of uw toestemming omvatten. U kunt verdere informatie vragen over de wettelijke veiligheidsmaatregelen die voor dergelijke overdrachten worden gebruikt via de contactgegevens in deze privacykennisgeving.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik, toegang of onbedoeld verlies van persoonlijke informatie te voorkomen. We willen ook dat onze serviceproviders hetzelfde doen.

Gegevensuitwisseling en openbaarmaking

Wij verkopen of verhuren geen persoonlijk identificeerbare informatie over u aan derden.

We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie onthullen in reactie op een juridisch proces, bijvoorbeeld in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding, of in reactie op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, of wanneer we vinden dat het nodig is om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of te nemen activiteiten en zoals wettelijk vereist.

Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met andere leden van de Dentsu Aegis Network Group of andere derden die diensten aan ons leveren. Dit kan de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar landen buiten de EER met zich meebrengen. We geven uw persoonlijke gegevens echter alleen door aan een externe serviceprovider of in het buitenland, waar we er zeker van zijn dat er voldoende beschermingsniveaus zijn om de integriteit en veiligheid van alle verwerkte informatie en de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving te beschermen. 

Uw rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt

Algemene rechten 
• Als u geen marketingcommunicatie van ons meer wilt ontvangen, klikt u op de link "unsubscribe" onderaan de relevante mailing. Als u zich volledig wilt afmelden, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.
• Als u wilt dat wij uw informatie uit onze administratie verwijderen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en wij zullen binnen een redelijke termijn reageren. Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie wettelijk verplicht moeten houden en / of voor onze eigen legitieme zakelijke doeleinden. 

Gebruikers uit de Europese Economische Ruimte

Als u uit de Europese Economische Ruimte komt, hebt u rechten (met enkele uitzonderingen en beperkingen) om:

• bezwaar hebben tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie, inclusief profilering. U kunt op elk moment bezwaar maken en wij zullen stoppen met het verwerken van de informatie waar u bezwaar tegen heeft gemaakt, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen om die verwerking voort te zetten;
toegang tot uw persoonlijke informatie. Als u dit soort verzoeken doet en wij persoonlijke informatie over u bewaren, zijn wij verplicht u daarvan op de hoogte te stellen, inclusief een beschrijving en kopie van de persoonlijke informatie en waarom we deze verwerken;
verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden;
correctie of bijwerking van de persoonlijke informatie die we over u hebben aanvragen en die onjuist is;
vraag de beperking van onze verwerking van uw persoonlijke informatie in sommige situaties. Als u hierom verzoekt, kunnen we doorgaan met het opslaan van uw persoonlijke gegevens, maar deze mogen niet verder worden verwerkt terwijl de beperking van kracht is;
als onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van wat we hebben gedaan met uw persoonlijke gegevens voordat u toestemming hebt ingetrokken;
een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens. In het Verenigd Koninkrijk is de lokale gegevensbeschermingsautoriteit bijvoorbeeld het UK Information Commissioner's Office.
Als u de bovenstaande rechten uitoefent en er vragen zijn over wie u bent, kunnen we u verplichten informatie te verstrekken waaruit wij onszelf kunnen overtuigen met betrekking tot uw identiteit.
Als u uit de Europese Economische Ruimte komt en een van deze rechten wilt uitoefenen met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij via deze website over u hebben, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. We zullen uw verzoek in overweging nemen en beantwoorden in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Onze verantwoordelijkheid voor links naar websites

Deze privacykennisgeving is beperkt tot de persoonlijke informatie die we via deze website verzamelen en gebruiken. Wij bieden links op deze site naar andere websites, waaronder sociale-mediasites zoals Facebook, Twitter en LinkedIn en sites beheerd door andere merken binnen de Dentsu Aegis Network Group (bijvoorbeeld Carat, Vizeum en Posterscope). Als u deze links volgt, dient u deze sites te gebruiken in combinatie met hun toepasselijke gebruikers- en privacykennisgevingen, aangezien hun gegevenspraktijken buiten het bereik van deze privacykennisgeving vallen. Verder kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor of controle uitoefenen over de informatie die door een website van een derde partij wordt verzameld en we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van alle informatie die u op dergelijke websites verstrekt.

Updates
Deze privacykennisgeving kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in de wet, beste praktijken of een wijziging in onze werkwijzen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke informatie te weerspiegelen. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, blijf dan onze website niet gebruiken. U moet deze melding regelmatig controleren op updates. Deze kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 8 mei 2018.


Neem contact met ons op
 
Als u vragen heeft over onze benadering van privacy of als u een van de in deze Privacykennisgeving vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
 
Adres: Data Protection Officer, Dentsu Aegis Network, Regent’s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BF
Telephone: (+44) (0) 207 070 7700
E-mail: privacy@dentsuaegis.com
 
AANVULLENDE INFORMATIE
In dit gedeelte Aanvullende informatie leggen we enkele terminologie uit die in deze privacykennisgeving wordt gebruikt.

"persoonlijke informatie" - alle informatie die betrekking heeft op u (of waarvan u kunt worden geïdentificeerd).

"profilering" - automatisch gebruik van persoonlijke informatie om bepaalde dingen over mensen uit te werken, zoals het analyseren of voorspellen van hun prestaties op het werk, betrouwbaarheid, economische situatie, persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, locatie of bewegingen.