การบริการด้านระบบเสียงและผู้ช่วยการจัดการ

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

ควรเริ่มต้นให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียง (Voice Assistant) ตั้งแต่วันนี้ เพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า แบรนด์รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของผู้ช่วยการจัดการที่จะเข้ามามีบทบาทโดยตรงในฐานะตัวแทนของแบรนด์เพื่อช่วยตอบคำถามและตอบโจทย์ทุกความต้องการให้แก่ผู้บริโภค โดยเราสามารถกำหนดการตั้งค่าได้ว่าต้องการให้ผู้ช่วยการจัดการตอบคำถามอย่างไร หรือ ต้องการให้ผู้ช่วยการจัดการส่งข้อมูลที่เราต้องการกลับมาให้เราเพื่อทำการวิเคราะห์ ดังนั้น เราแนะนำนักการตลาดควรพัฒนาทักษะของเทคโนโลยีผู้ช่วยจัดการการสั่งงานด้วยเสียงให้สอดคล้องกับความต้องการของแบรนด์ และเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม

เราทำงานอย่างไร

การค้นหาด้วยเสียงเพื่อการสร้างแบรนด์

เมื่อลูกค้าของเราต้องการเป็นผู้นำทางความคิด เราสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซด์และเนื้อหาเพื่อให้ระบบผู้ช่วยสามารถเลือกคำตอบได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกตั้งคำถาม

การค้นหาด้วยเสียงเพื่อระบุตำแหน่ง

หลายคนทำค้นหาร้านอาหาร และร้านค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยระบบการค้นหา ดังนั้นเราควรเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการค้นหาของเรา ด้วยการรวบรวมรายชื่อร้านค้า และรวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะรับทราบข้อมูลจากการค้นหาได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ เพื่อกระตุ้นความสนใจและเพิ่มจำนวนของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

การค้นหาด้วยเสียงเพื่อธุรกิจการค้า

เทคโนโลยีการค้นหาด้วยคำสั่งเสียงเพื่อธุรกิจการค้า (Voice commerce) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การค้นหาผลิตภัณฑ์ และช่วยปรับตำแหน่งพื้นที่โฆษณาให้ง่ายต่อการค้นหาเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์

บอท/แอปพลิเคชั่นระบบเสียง

เรานำเสนอรูปแบบช่องทางเพื่อการสื่อสารแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยการให้บริการสื่อเทคโนโลยีการสั่งการด้วยเสียง โดยเราสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับตามความต้องการของผู้ใช้ (user adaptation) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ระบบบอทเหล่านี้ได้

สิ่งที่เราทำ

ปัจจุบันเราใช้การสั่งงานด้วยเสียง ในขณะที่เราใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือเฉพาะที่บ้าน แต่นับจากนี้ต่อไป เทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียง (Voice activation) จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาบทบาทอย่างมากต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน ดังนั้น แบนด์ต่างๆ ควรเตรียมความพร้อมรับมือในการพัฒนาระบบการสั่งงานด้วยเสียงของตนเอง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เราจึงพร้อมให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์ในการพัฒนาเทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียงดังกล่าว เพื่อช่วยผลักดันธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง