เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรารู้วิธีการในการเชี่อมต่อแบรนด์เข้ากับกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลที่มีคุณค่ามาสร้างประสบการณ์ด้านการค้นหาที่ตรงตามความต้องการแต่ละบุคคล ยิ่งไปกว่านั้น เราผสานกำลังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะ เช่น เทคโนโลยีการสั่งการด้วยเสียง มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่แคมเปญทางการตลาด และขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการเติบโต ประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง

เราทำงานอย่างไร

เราพร้อมให้บริการด้านโซลูชั่น Omni-channel

เรามุ่งมั่นวางแผนทุกช่องทางการสื่อสาร กำหนดรายละเอียดลักษณะ และคุณสมบัติ (attribute) ออกแบบการวัดผล และหาวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการค้นหา รวมถึงกำหนดแผนบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม อีกทั้งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นหาตำแหน่งเพื่อนำมาปรับใช้ในการวางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เราบูรณาการด้านข้อมูล

การค้นหาจะไม่ถูกจำกัดเฉพาะการค้นหาด้วยคำสำคัญอีกต่อไป เพราะ เราจะเชื่อมต่อฐานข้อมูลของระบบการค้นหาเข้ากับสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์

ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา ทำให้เรามีความพร้อมที่จะส่งมอบผลลัพธ์ธุรกิจที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

ด้วยแผนยุทธศาสตร์ระดับโกลบอลของเรา จึงเป็นแนวทางที่ช่วยเราในการสร้างสรรค์แคมเปญ ซึ่งไม่เพียงแต่เราจะนำข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริโภคและข้อมูลจากระบบการค้นหามาใช้แต่เพียงเท่านั้น เรายังได้นำเอาข้อมูลเชิงเทคนิคที่มีประโยชน์จากระบบการค้นหา Paid Search จากเครือข่ายของเรา มาร่วมวิเคราะห์เพื่อช่วยให้แคมเปญการตลาดเกิดประสิทธิผลสูงสุดด้วย

เราไม่หยุดที่จะทดลอง เพื่อสร้างประสิทธิผลที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

ระบบการค้นหาแบบมีค่าใช้จ่าย (Paid Search) จะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในการค้นหาและช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เราสามารถบรรลุ KPI ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจึงทำการทดสอบวิธีการ พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยแบรนด์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ และ ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการค้นหา เพื่อให้เข้าถึงแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่เราทำ

ระบบการค้นหาเป็นช่องทางที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคได้แม่นยำ และตรงจุดมากที่สุด ดังนั้น การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญมาก
นอกจากนี้ แนวทางการค้นหาของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น แบรนด์จึงควรมีผู้ช่วยที่สามารถสนับสนุนการทำงานของแบรนด์ในด้านช่องทางการสื่อสารการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ดี ในฐานะที่ไอพรอสเพค เป็นลูกค้าอันดับ 1 ของ Google เว็บบราวเซอร์เพื่อการค้นหาระดับโลก จึงทำให้เราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึกที่ไม่มีใครเทียบได้