Organic Search - SEO

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

บางคนมองว่าการทำ SEO อย่างเดียว ก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การเข้าถึงแบรนด์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจาก PPC เพิ่มขึ้น แต่มันยังมีวิธีการอื่นๆ ที่จะช่วยคุณสร้างโอกาสการเข้าถึงแบรนด์ได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการค้นหา (Search Engine Optimisation) จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยจัดหมวดหมู่การค้นหา เพื่อนำผู้บริโภคเข้าชมเว็บไซด์ของแบรนด์ในรูปแบบใหม่ๆได้อีกด้วย นอกจากนี้ เราทำงานร่วมกับนักพัฒนาเว็บไซด์ของลูกค้า โดยทำการตรวจสอบข้อมูลธุรกิจคู่แข่ง เราไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์เนื้อหา เราเฟ้นหา พัฒนา และนำเทคโนโลยีระบบการค้นหาจากแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น YouTube, Pinterest, Amazon และอื่นๆมาปรับใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ

เราทำงานอย่างไร

ปัจจัยภายนอกที่ช่วยให้เว็บไซต์อยู่ในลำดับที่ดีขึ้น

ปัจจัยภายนอกของการทำ SEO ที่ช่วยให้เว็บไซต์อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นได้นั้น เกี่ยวข้องกับการสร้างลิงก์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น เราจึงจำเป็นที่ต้องนำเอาข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์มาช่วยกำหนดแนวทางและวิธีการในการสร้างเนื้อหาประชาสัมพันธ์แบรนด์ของลูกค้า เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มลำดับการจัดอันดับของเว็บไซด์และทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแบรนด์มากยิ่งขึ้น

ปัจจัยภายในเว็บไซด์ที่ช่วยทำให้การจัดอันดับดีขึ้น

ปัจจัยภายในเว็บไซต์ที่ช่วยทำให้การค้นหาเว็บไซด์อยู่ในลำดับที่ดี ต้องประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพของ Metadata ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้บริโภค เพื่อรองรับการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและวิธีการเฉพาะเพื่อหาปิดช่องโหว่ของการทำคอนเทนต์บนเว็บไซต์ต่างๆ (content gap analysis) การสร้างลิงก์ที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซด์อื่นๆให้นำทางกลับมาที่เว็บไซด์ของเรา (backlink) ทำการวิจัยคำหลักเพื่อการค้นหา การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์ RAG การวางแผนและคาดการณ์คำหลักเพื่อการค้นหา และการออกแบบแคมเปญที่มีความสร้างสรรค์ (campaign ideation)

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ รวมถึงไปถึงการทำการตรวจสอบทุกจุดของเว็บไซด์โดยละเอียด การเพิ่มความเร็วของการดาวน์โหลดเว็บไซด์ (page speed projects) การวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบ CMS ต่อการตอบสนอง การปรับปรุงค่าดัชนี การสร้าง HTTPS และ การย้ายเว็บไซด์ (site migrations) เป็นต้น

สิ่งที่เราทำ

ส่วนงานพัฒนาธุรกิจของ Google ได้ลงทุนกว่า 2 พันล้านบาท เพื่อพัฒนา Lines of Code ในการจับ พฤติกรรมของมนุษย์ เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งสัญญานที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพแก่การดำเนินธุรกิจได้ ดังนั้น เราจึงนำเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการค้นหาแบบครบวงจร ที่สามารถเชื่อมโยงกับบราวเซอร์การค้นหา เช่น Google, Bing, Baidu และ รวมถึงเครื่องมือค้นหาอื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าชมเว็บไซด์ได้อย่างรวดเร็วถือเป็นกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการค้นหาแบบครบวงจรในระยะยาวที่ดีเยี่ยม การพัฒนาระบบการค้นหา ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และเป็นส่วนสำคัญในการผสานเราให้เข้าถึงโลกดิจิทัลได้ อีกทั้ง ระบบดังกล่าวทำให้การค้นหาเป็นส่วนหนี่งของชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปได้อย่างแท้จริง

SEO ถือเป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้ทักษะในการดำเนินการอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะทางภาษาศาสตร์ ตลอดจนทักษะในกระบวนการผลิตเนื้อหา รวมถึงการให้บริการต่างๆ เช่น การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Marketing) และ Organic Social Media Management
โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา (Search Engine Optimization) แบบครบวงจร ซึ่งการให้บริการในส่วนนี้จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมลงทุนด้านเครื่องมือนวัตกรรมที่มูลค่า เช่น เครื่องมือนวัตกรรมลิขสิทธิ์เฉพาะ ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่าง SEO และ Paid Social ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและเห็นถึงประสิทธิผลของสองขั้นตอนไปพร้อมๆกัน และช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนไร้ประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเปิดเผยจุดบกพร่องที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ให้ทราบอีกด้วย กล่าวคือ เรา คือ ผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์ระบบการค้นหาแบบรวมศูนย์ครบวงจร ที่จะสามารถช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันทางธุรกิจของลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีศักยภาพ