บริการด้านเนื้อหาอัจฉริยะ

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เราช่วยแบรนด์บริหารจัดการด้านการสื่อสารที่ครอบคลุม ด้วยการนำเอาข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึกมาวิเคราะห์เพื่อสร้างประสบการณ์ ผ่านการนำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์ จะสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคให้เพิ่มขึ้น และ ผลักดันธุรกิจการค้าให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ของเรา ทำให้เราเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้าน content creator ที่ดีเยี่ยม เพราะเราสามารถสร้างสรรค์รูปแบบ และผลิตเนื้อหาที่มีความหลากหลายเข้ากับทุกแพลตฟอร์ม และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม อาทิเช่น โซเชียลมีเดีย, เผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางของแบรนด์, ระบบการค้นหาเนื้อหา, ดิสเพลย์, วีดีโอ, แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่, Landing Page, คำอธิบายผลิตภัณฑ์, Blog, Microsites และอื่นๆ

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรามีข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก

เราใส่คำยอดนิยม และข้อมูลที่สนับสนุนการค้นหาในอันดับต้นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเรารวบรวมข้อมูลมาจากเครื่องมือลิขสิทธิ์เฉพาะ ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ข้อมูลจาก third-party และ ข้อมูลจากการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด เพื่อปรับการค้นหาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเราช่วยลูกค้าประหยัดต้นทุนแรงงานบุคคล ด้วยการนำระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (machine learning) มาใช้เพื่อช่วยองค์กรด้านการประมวลผลข้อมูลที่มีความหลากหลายอีกด้วย

เรามีความคล่องตัวสูงในการสร้างสรรค์ผลงาน

เรามีความสามารถในการผลิตเนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น การคิดข้อความโฆษณา การผลิตวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์คำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า การผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ เราตั้งใจสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสม และ ปรับเนื้อหาให้เข้ากับทุกแพลตฟอร์ม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ และเหมาะสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาอีกด้วย

เราช่วยเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

เราประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่เนื้อหาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม เช่น การค้นหาแบบปกติ การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ การค้นหาแบบมีค่าใช้จ่าย (Paid Search) สื่อโซเชียลแบบมีค่าใช้จ่าย (Paid Social) การโฆษณารูปแบบ Native Advertising การซื้อโฆษณารูปแบบ VDO Programmatic การทำ Retargeting และ การโฆษณารูปแบบ re-messaging เป็นต้น

เรามุ่งมั่นพัฒนาด้านการวัดผล

เราออกแบบ tagging ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยตั้งค่าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำเอาเครื่องมือ social listening มาใช้ และสร้างแบบจำลอง Attribution Model ที่ส่งผลกับ Conversion ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการสร้างเนื้อหาโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งที่เราทำ

กว่า 44% ของผลการสำรวจ CMOs แสดงเห็นว่า เนื้อหาข้อมูลที่มากเกินไป จะส่งผลด้านลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับแบรนด์ ดังนั้นการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้งานกับแบรนด์ได้ โดยเนื้อหาที่มีคุณภาพ ควรให้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตบุคคล ข้อมูลความต้องการเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเฉพาะบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของสังคมในวงกว้าง อาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาที่นำเสนอควรมีข้อมูลสนับสนุนที่น่าสนใจ และเป็นข้อเท็จจริง ดังนั้น เนื้อหาอัจฉริยะ (Intelligent Content) คือ กระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาที่รูปแบบเนื้อหาที่มีความหลากหลาย และมีข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ