Conversion Rate Optimisation

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เราเชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion Rate Optimisation นั้นจะต้องไม่เพียงแต่ทำการปรับปรุงยอด conversion rate แต่เพียงเท่านั้น แต่เราควรเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วไปร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไอพรอสเพค ของเราจึงมีความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีในวงกว้าง ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา มาใช้เพื่อการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ CRO ควบคู่ไปกับการออกแบบแผนงาน UX ให้กับลูกค้าของเราได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนพัฒนาลูกค้าภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี

เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประโยชน์ของเรา เพราะเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการลงทุนด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงและมีความเข้าใจข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เรามีกระบวนการที่ผ่านการพิสูจน์ว่าได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

เราให้ความสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการแก้ไขและปรับปรุงเว็บไซด์ให้ดียิ่งขึ้น โดยเราจะทำงานร่วมกับส่วนงาน CRO เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และค้นหาโซลูชั่นเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ พร้อมทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่แบรนด์ และองค์กร

เราจัดการวางแผนงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เราจัดเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการทุกอย่างเพื่อตอบสนองต่อความความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว อีกทั้งเราเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทุกช่องทางการสื่อสารและเว็บไซด์ของลูกค้า เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีเยี่ยมของลูกค้า นอกจากนี้เราต้องการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของเราอีกด้วย

เรานำเสนอรายงานข้อมูลที่ครอบคลุมครบถ้วน

เราจัดทำรายงานที่มีเนื้อหาโดยละเอียด ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Heatmapping, การทดลองใช้สถิติการวิเคราะห์พหุตัวแปร (multivariate testing), การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่การเริ่มต้นของผู้ใช้งานและการเลือกช่องทางเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้ใช้ เป็นต้น

สิ่งที่เราทำ

ในอุตสาหกรรมนั้นมีการแข่งขันสูงในด้านแคมเปญทางการตลาด ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในประสิทธิภาพของสื่อ มากกว่า การขายสินค้าด้วยตนเอง ดังนั้น conversion rate ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้แก่ธุรกิจ และในส่วนของ Conversion Rate Optimisation นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าชมเว็บไซด์ ไปพร้อมๆกับการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้การลงทุนแคมเปญทางการตลาดของคุณได้ประโยชน์และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น