Commerce

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เราเริ่มต้นดำเนินการโซลูชั่นธุรกิจการค้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคที่ได้จากแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ พื้นที่ค้าปลีก และข้อมูลเว็บไซด์ของแบรนด์ โดยนำมาวางแผนกรอบการทำงานแบบองค์รวมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก โดยกรอบการทำงานแบบองค์รวมนี้จะช่วยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคจากแพลตฟอร์มลิขสิทธ์เฉพาะ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันแบบเรียลไทม์ รวมถึงยังช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เราทำงานอย่างไร

เชื่อมต่อกับสื่อ

เราบริหารจัดการสื่อทั้งหมดโดยการเชื่อมต่อสื่อเข้ากับแพลตฟอร์มการซื้อขาย เช่น Google Shopping, Amazon Advertising, Criteo และอื่นๆ อีกมากมาย

ระบบนิเวศอัจฉริยะ

เราใช้เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะ และด้วยความสัมพันธ์อันดีของเรากับพันธมิตร ทำให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพาณิชย์ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่ง ที่มีประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การค้าบนแพลตฟอร์ม

จาก Amazon ถึง Alibaba เราได้เรียนรู้และปรับเนื้อหาในการนำเสนอให้เหมาะสมสำหรับการมองเห็น และเพิ่มโอกาสทางการขาย โดยเราเข้าถึงแต่ละแพลตฟอร์มด้วยความระมัดระวังและมีระบบการป้องกันในการสืบค้นข้อมูลดิจิทัลที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการจัดอันดับ การลงโฆษณาแบบเนทีฟ และ เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ระบบนิเวศทางธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีศักยภาพ

การทำการค้าบนเว็บไซด์

เราทำงานกับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Salesforce, SAP, Oracle และ Magento รวมถึงเราสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขายให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการรวมข้อมูล ข่าวสารผลิตภัณฑ์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุม

สิ่งที่เราทำ

การเติบโตอีคอมเมิร์ซของแบรนด์ต่างๆ ได้เผชิญกับความท้าทายหลายประการ ตั้งแต่วิธีการวัดผลข้ามช่องทาง และ การเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการลดช่องว่างหรืออุปสรรคระหว่างร้านค้าปลีกและสื่อให้น้อยลง อย่างไรก็ดี การกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนควบคู่กับการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตด้านอีคอมเมิร์ซอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น เราจำเป็นต้องปรับแนวการค้ารูปแบบใหม่และพัฒนากลยุทธ์ด้าน Conversion ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา ทำให้เราสามารถรวบรวมแพลตฟอร์มการตลาดที่มีรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายได้จากทั่วโลก โดยเราทำการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลทางเว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ และ ร้านค้าปลีก ของแบรนด์ เพื่อช่วยแบรนด์เพิ่มมูลค่าผลลัพธ์ทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว อย่างไรก็ดี ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและระดับโลกทำให้การบริการด้านอีคอมเมิร์ซของเรา มีข้อได้เปรียบในศักยภาพของการพัฒนา และรวมถึงสามารถช่วยผู้โฆษณาจัดลำดับความสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น