Affiliate Marketing

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรามีเครือข่ายทั่วโลกจำนวนมากที่พร้อมจะช่วยเราในการทำการตลาดผ่านตัวแทน ตั้งแต่ระบบการคืนเงิน (Cashback) และเว็บไซด์ส่วนลด (discount site) ไปจนถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาและทำ re-marketing
โดยแนวทางการทำงานของเรา คือ การนำเอาข้อมูลมาใช้ รวมเข้ากับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา เพื่อสร้างโปรแกรมร่วมกับผู้เผยแพร่โฆษณาจะช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ดีที่สุด ซึ่งเราออกแบบโปรแกรมพร้อมเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสให้พันธมิตรของเราได้ทราบ ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมๆกัน

เราทำงานอย่างไร

การประเมินกระบวนการ

เราทำการประเมินผลกิจกรรมทั้งในปัจจุบันและอดีต และรวมถึงตรวจสอบฐานข้อมูลของผู้เผยแพร่โฆษณาในปัจจุบัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการในภายหลังร่วมด้วย

การวิเคราะห์

เราทำการศึกษาอย่างรอบด้านเกี่ยวกับโปรแกรมภายใต้การวิเคราะห์ดัชนีเมื่อเทียบกับสัดส่วนทางการตลาดอื่นๆ อีกทั้งเราทำการวิเคราะห์กิจกรรมของคู่แข่งที่ใช้ตัวแทนผู้เผยแพร่โฆษณาร่วมกันอีกด้วย

การตรวจสอบ

เราทำการตรวจสอบโปรแกรมโดยเทียบกับรายการตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นกระบวนการที่เราสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

การวางแผนกลยุทธ์

ด้วยความสัมพันธ์อันดีที่เรามีกับผู้เผยแพร่โฆษณา ช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่มีความโปร่งใสบรรลุ KPI ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปกป้องตราสินค้า

เราทำหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองตราสินค้าเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยการตรวจสอบสำเนา และการป้องกัน การฉ้อโกง อีกด้วย

สิ่งที่เราทำ

เราทำให้โปรแกรมของลูกค้าของเรามีประสิทธิภาพอยู่เหนือคู่แข่ง ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค ด้วยความเชี่ยวชาญของเราทำให้เราสามารถช่วยลูกค้าของเราในการวางแผนงานแต่ละโปรแกรมเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ต้องการด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนของการเพิ่มรายได้และโอกาสช่องทางการขาย เรานำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยแบรนด์ของลูกค้าขยายโอกาสการขาย ให้แก่ลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรานำเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและทั่วโลก เพื่อช่วยลูกค้าประหยัดเวลาในการบริหารจัดการ และสนับสนุนพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเราทำการสร้างเครือข่ายพันธมิตรการตลาดผ่านตัวแทนส่วนบุคคลได้ รวมไปถึงเรานำเสนอเทคโนโลยีตามที่ลูกค้าต้องการได้ พร้อมปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ