นโยบายคุ้กกี้

เราปรับใช้การทำงานคุ้กกี้อย่างไร

นโยบายการใช้คุกกี้
ปรับปรุงครั้งล่าสุด วันที่ 12 เมษายน 2566
บทนำ
เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล (Dentsu International) (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า “เรา”) เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการสื่อระดับโลก โดยให้การช่วยเหลือลูกค้าในการพัฒนาวิธีการโฆษณาและทำการตลาด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการพิมพ์ การส่งไปรษณีย์ การส่งอีเมล หรือผ่านเว็บไซต์ เราเชื่อว่าการใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างแบรนด์และลูกค้า และในฐานะผู้ประกอบธุรกิจ เรามุ่งมั่นเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลทุกคนที่ทำงานร่วมกันกับเรา โดยเรามุ่งมั่นสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดเวลาภายใต้กรอบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการใช้และจัดการคุกกี้ของเรา และทางเลือกในการจัดการที่ท่านมี ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเดนท์สุ ซึ่งสามารถศึกษาได้จาก เว็บไซต์รวมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (https://www.dentsu.com/policies/global-privacy-notice) (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะถูกใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุกกี้ รวมถึงการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บางประเภท ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะถูกใช้ทั่วไปเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ด้วยการช่วยให้เว็บไซต์ ‘จดจำ’ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการจดจำเฉพาะกรณีที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ (“Session cookie” ซึ่งคุกกี้ดังกล่าวจะถูกลบเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์) หรือการจดจำท่านทุกครั้งที่กลับมาใช้บริการเว็บไซต์ (“Permanent cookie”)
โปรดทราบว่า ในบางประเทศ ข้อมูล เช่น cookie IDs และ IP-/MAC- addresses ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราจะดำเนินการโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน (plug-ins) หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก ซึ่งจะทำให้บุคคลภายนอกสามารถเก็บหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ และเมื่อท่านเปิดให้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อจดจำการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้เพื่อการวัดประสิทธิภาพการทำงานเว็บไซต์ (Performance Cookies) และคุกกี้เพื่อการทำการตลาดแบบตรง (Targeting Cookies) อาจมีความเป็นไปได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอาจติดตามพฤติกรรมการใช้เบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านออกจากหน้าเว็บไซต์เราไปแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกคุกกี้ดังกล่าวได้ตลอดเวลา และกรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ ท่านสามารถเข้าถึงรายละเอียดของคุกกี้แต่ละประเภท หมวดหมู่ คำอธิบาย ประเภท (เฉพาะเราหรือบุคคลภายนอก) และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้
กรณีต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำในการดำเนินการข้างต้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วน 'วิธีปฏิเสธคุกกี้' ด้านล่าง
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภท:
คุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการประมวลผล (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ และไม่สามารถปิดจากระบบของเราได้ โดยคุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อตอบสนองการดำเนินการของท่านในการขอใช้บริการจากเรา เช่น เพื่อการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าใช้ในระบบหรือการให้ข้อมูลในแบบฟอร์ม ท่านสามารถกำหนดตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปิดกั้นหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทนี้ แต่บางส่วนของเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
คุกกี้เพื่อจดจำการใช้งาน (Functional Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น โดยคุกกี้ประเภทนี้อาจได้รับการตั้งค่าโดยเรา หรือโดยผู้ให้บริการภายนอกที่เราได้เพิ่มบริการของบุคคลดังกล่าวเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่อนุญาตให้มีคุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม
คุกกี้เพื่อการวัดประสิทธิภาพการทำงานเว็บไซต์ (Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ทำให้เราสามารถนับจำนวนของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการจราจรหน้าเว็บไซต์ เพื่อวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุกกี้นี้จะช่วยให้เรารู้ว่า เว็บไซต์หน้าใดที่ถูกเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดและน้อยที่สุด และเห็นว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามีพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมด้วยคุกกี้ประเภทนี้จะเป็นข้อมูลภาพรวมและเป็นนิรนาม หากท่านไม่อนุญาตให้มีคุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่รู้ว่าท่านมาเยี่ยมชมเว็บไซต์เมื่อไหร่ และจะไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ได้
คุกกี้เพื่อการทำการตลาดแบบตรง (Targeting Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้อาจจะถูกติดตั้งบนเว็บไซต์ของเราโดยคู่ค้าโฆษณา โดยที่คุกกี้นี้จะถูกใช้โดยคู่ค้าดังกล่าวเพื่อสร้างข้อมูลโดยรวมที่ท่านสนใจ และแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านบนเว็บไซต์อื่น ทั้งนี้ คุกกี้นี้ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง แต่อ้างอิงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงไปที่เบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตของท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้มีคุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะเข้าถึงประสบการณ์การโฆษณาที่ตรงเป้าหมายได้น้อยลง
วิธีการปฏิเสธคุกกี้
หากท่านไม่ต้องการได้รับคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการบริหารจัดการคุกกี้ ได้ที่ portal ดังนี้:
การตั้งค่าคุกกี้
ท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ได้ ซึ่งกระบวนการตั้งค่าจะแตกต่างกันจากแต่ละประเภทของเบราว์เซอร์ หากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้จากเว็บไซต์ของเรา แต่ท่านยอมรับคุกกี้ประเภทเดียวกันจากเว็บไซต์อื่น ท่านอาจเลือกตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ให้แจ้งเตือนก่อนที่คุกกี้ดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในเครื่องอุปกรณ์ของท่าน
ทั้งนี้ หากท่านปิดกั้นคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงการใช้งาน เนื้อหา หรือการทำงานบางส่วนบนเว็บไซต์ของเรา
หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติม รวมถึงวิธีการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าคุกกี้ประเภทใดบ้าง ท่านสามารถศึกษาได้จาก www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org.
รายชื่อของคุกกี้
คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็ก (text file) ที่เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จะถูกส่งไปให้เบราว์เซอร์ของท่านและเก็บไว้ที่อุปกรณ์ของท่านเพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น การตั้งค่าภาษา หรือข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ทั้งนี้ คุกกี้ที่ถูกตั้งค่าโดยเราจะเรียกว่าคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (first-party cookies) ทั้งนี้ เรายังมีการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก(third-party cookies) ซึ่งเป็นคุกกี้จากโดเมนที่แตกต่างจากโดเมนของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เพื่อความพยายามในการทำการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามเพื่อจุดประสงค์ ดังนี้:
หลังจากที่ท่านคลิก “ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด” ท่านตกลงยินยอมให้มีการจัดเก็บคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อปรับปรุงการการสืบค้นเนื้อหาในไซต์ วิเคราะห์การใช้งานไซต์ และเพื่อให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลการตลาดที่เหมาะสมกับท่าน นโยบายการใช้คุกกี้
(https://www.dentsu.com/policies/cookies-notice)