เรากำลังกำหนดยุคใหม่แห่งการขับเคลื่อนความสำเร็จของแบรนด์

ทัศนะที่แตกต่าง

ผู้คนไม่เคยเชื่อมต่อถึงกันมากเช่นนี้มาก่อน การเติบโตของแบรนด์เกิดขึ้นที่จุดสัมพันธ์ของวัฒนธรรม เนื้อหา ข้อมูลและเทคโนโลยี

การบริการที่ส่งผลลัพธ์

ในการเร่งการสร้างโอกาสเมื่อการสร้างแบรนด์และการดำเนินการสู่ความสำเร็จมาบรรจบกัน ช่วยให้เราสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างสูงสุดในวันนี้และในเวลาเดียวกันสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่วันพรุ่งนี้

ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความสำคัญต่อการเติบโต

เราสนับสนุนแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นและสร้างความท้าทายจากทั่วโลก และปรับแบรนด์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

8,000+ ราย

ผู้เชี่ยวชาญ

93 ประเทศ

ที่เราเรียกว่าบ้าน

126 สำนักงาน

ที่เราให้ความร่วมมือและเชื่อมต่อ

ลูกค้า 2,600+ ราย

ที่เราช่วยสร้างความเติบโตทางคุณค่าในตัวเอง

ทีมงานทั่วโลกของเรา

ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงทั่วโลก

สมาชิกในทีมของเราแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งทุกคนจะร่วมมือกันเพื่อรับประกันว่าการลงทุนของคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดด้วยสร้างความภักดีจากทุกจุดบริการ (touchpoint) ของลูกค้า

การโฆษณาที่สร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้น

ในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาในคุณค่าที่ยั่งยืนที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคน เราจึงมีพันธกิจในการพัฒนาพิมพ์เขียวทางสิ่งแวดล้อม (environmental footprint) และตอบแทนสังคมด้วยการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของคุณรุ่นใหม่เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนผู้นำสตรีแห่งอนาคต

Dentsu

เราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Dentsu International บริษัท Dentsu International ช่วยลูกสร้างขยายและรักษาฐานลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความก้าวหน้าที่มีความหมายให้แก่ธุรกิจ ด้วยการบริการและโซลูชั่นด้านสื่อที่ดีที่สุด บริษัท CXM และ Dentsu International ดำเนินงานในตลาดกว่า 145 แห่งทั่วโลกและมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 46,000 ราย