Rohan Philips

Global Chief Product Officer

Rohan driver iProspects centrala produktutvecklingsplan för kartläggning, adoption och kommersialisering över nätets 52 marknader och har över 10 års erfarenhet av att arbeta med Global Media Products. Rohan representerar iProspect som Dentsu Aegis Network, där han hjälper till och bidrar till utvecklingen av Global Media Partnerships, Data Strategy och Platform Innovation i linje med Dentsu Aegis operationsmodell och kapacitets stacker. Rohan leder också Product Innovation Committee, ett utökat team över iProspects tio största marknader.

Tidigare var Rohan på GroupM, som vicepresident på [m] Platform och Xaxis. Rohan har också haft flera nyckelroller i data och teknik över hela Europa, Asien och Stillahavsområdet.