Neil McCarthy

Global Commercial Director

Neil ansvarar för de kommersiella avtalen vi har med våra globala kunder och teknikpartner. Han var en bransch veteran, tidigare tjänstgjorde han som kommersiell chef för iProspect UK och iSpy, som förvärvades av Denstu Aegis under 2012. Hans breda erfarenhet har givit honom detaljerad kunskap om finans, detaljhandel och B2B.