Mikael Rytterstam

Account Director

Mikael Rytterstam besitter 18 års erfarenhet av sökmarknadsföring och internetmarknadsföring. Han är inne på sitt 16:e år på iProspect där han som Account Director har det övergripande kundansvaret för några av Sveriges största varumärken i sina respektive branscher, där samtliga företag prioriterar digital marknadsföring i allmänhet och digital responsdriven marknadsföring i synnerhet.

 Mikael Rytterstam har varit med om en mycket intressant resa där han på nära håll både fått följa och driva utvecklingen av hur sökmarknadsföring tagit sig från att vara en “undergroundföreteelse” och “guerillamarknadsföring” (på den tid företag inte ens budgeterade för att synas i sökmotorerna) till den givna position sökmarknadsföring har idag.

Mikael Rytterstams kundportfölj under de 18 år han varit verksam inom sökmarknadsföring och internetnarknadsföring är sannolikt svåröverträffad på den svenska marknaden. Många av de största varumärkena i Sverige finns med på meritlistan och han samlar gärna på sig fler erfarenheter framöver.

“Många revolutioner har passerat , men evolutionen inom sök- och internetmarknadsföring är trots allt fortfarande endast i sin linda”.