Mårten Lundgren

Managing Director

Mårten Lundgren är VD på iProspect i Sverige och ansvarar för att driva bolaget framåt och se till att iProspect alltid ligger i framkant som strategisk partner inom digital responsmarknadsföring. Samarbetet med övriga koncernbolag inom Dentsu Aegis Network (DAN) är också något som Mårten ansvarar för.
Mårten har Magisterexamen från Uppsala Universitet och har hjälpt nationella och internationella bolag med marknadsföring och varumärkesbyggande på Internet i snart 15 år. Han har tidigare arbetat nationellt och internationellt i ledande positioner på konsultbolag som Domain Network, Melbourne IT CBS, Ascio samt bedrivit konsultverksamhet i egen regi under ett par år.