Lisa Wennström

Head of SEM

Lisa Wennström ansvarar för affärsområdet SEM på iProspect som idag har över 30 heltidsanställda. Lisa började på iProspect 2007 då SEM-avdelning endast bestod av en person och har sedan dess varit med och byggt upp en stark, spetsig och sammansvetsad SEM-avdelning med stort fokus på kundnytta, engagemang och resultat. Lisa representerar också iProspect i IABs söktaskforce och driver aktuella branchfrågor framåt. Lisa har i grunden en civilekonomexamen från Halmstad Högskola med inriktning mot marknadsföring och har också praktiserat på området i Auckland, Nya Zeeland innan hon började på iProspect.