Erik Luhr

Head of Data & Insight

Erik jobbar som Head of Data & Insight på iProspect vilket inebär att han har huvudansvar för området och leder teamet. Erik inledde sin karriär hos iProspect som SEO-konsult 2011 vilket ger honom en solid grund från ett specialistområde. 2013 tog han över som Kundansvarig. I Dentsu-Aegis koncernen har han tagits ut till det nordiska talangprogrammet och arbetar nära våra mediabyråer med flera koncerngemensamma kunder. Erik har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet och Humboldt Universität zu Berlin.