iProspect Logo

översikt

E-handelns framväxt har skapat nya utmaningar för företag, allt från holistisk mätning och optimering över kanalgränserna till att sluta gapet mellan faktisk försäljning och mediainvesteringar. Nyckel till framgång är att ha en tydlig och konsekvent strategi. För att anpassa oss till det nya Commerce-landskapet så utvecklar vi hela tiden vårt arbetssätt och strategiska kapacitet, allt för att bättre kunna hjälpa våra kunder att öka sin försäljning online.

Vårt omnikanalsperspektiv fokuserar på att nå användare på varumärkessidor, sociala plattformar, marknadsplatser och i butiker vilket skapar omedelbara e-handelsresultat i stor skala. 

vårt arbetssätt

Våra Commerce-lösningar börjar med att identifiera kunders intentioner på marknadsplatser som Amazon, hos ehandlare och på våra kunders egna webbplatser. Det här holistiska perspektivet är fundamentalt för att driva affärsresultat. Vi bygger vidare, på det här holistiska ramverket, genom att använda data från våra egna plattformar, våra kunders förstaparts data och datan från plattformarna där aktiveringen sker för att förstå och agera på förändringar i beteende i realtid. Det hjälper oss att guida våra kunder till bättre resultat, plattform för plattform och marknad för marknad.
Our Commerce solution starts with identifying consumer intent across marketplaces, retail spaces, and within brands’ own websites. This holistic framework is critical in driving business performance. Then, building on this holistic framework, we use information collected by our proprietary data and activation platforms, to understand subtle and real time nuances and guide brands to greater performance platform to platform, market to market.

vår expertis

Tack vare en unik kombination av lokal erfarenhet , global närvaro och plattformsexpertis hjälper vi våra kunder med ett omnikanals-arbetssätt för att maximera tillväxten, genom att påverka målgrupper när de rör sig över varumärkessiter, sociala plattformar, marknadsplatser och butiker. Resultaten är omedelbara, beständiga och skalbara. Våra lokala och globala partnerskap inom ehandelsområdet ger oss ett unikt övertag när det kommer till att identifiera vad som driver resultat och hjälpa annonsörer att prioritera bland och optimera dessa källor till tillväxt.

Så funkar det

 1. On-site commerce

  Genom att jobba med tekniska lösningar som Salesforce, SAP, Oracle och Magento skapar vi en stabil försäljningsinfrastruktur som kombinerar data, feeds och produkter för att möta efterfrågan från dagens kunder.

 2. On-platform commerce

  Från Amazon till Alibaba optimerar vi för synlighet och försäljning genom att tillämpa samma noggrannhet och struktur som i allt annat vi gör. Ranking, naitivelösningar och optimerat innehåll är alla kritiska delar för att vinna i varje enskilt ekosystem.

 3. Ecosystem Intelligence

  Vi använder egenutvecklad teknik och relationer med våra partners för att samla in värdefull kommersiell data och unika insikter om kategorier och konkurrenter.

 4. Connected Media

  Vi hanterar all media kopplat till försäljningsplattformar, bland annat Google Shopping, Amazon Advertising, Criteo och mycket mer.