iProspect Logo
Våra tjänster

SEM - Paid Search

Introduktion

Search Engine Marketing (SEM) har alltid varit det bästa sättet att fånga konsumentmedvetenhet genom att visa relevant innehåll vid rätt tidpunkt. Söklandskapet förändras ständigt, och märken behöver experter för att få ut det mesta av denna mycket värdefulla marknadsföringskanal. Som Googles 1-kund i världen har iProspect oöverträffad tillgång till konsumentdata och insikter, såväl som de senaste medier och plattformstestfunktioner som våra kunder kan dra nytta av.

Vi riktar oss till målgrupper, inte sökord.

Vår approach

Med hjälp av data levererar vi personliga och värdefulla sökupplevelser till rätt personer vid rätt tidpunkt. Vi kombinerar också vår expertis med unika partnerskap för att bli ännu effektivare och innovativare i vår användning av plattformar, så att vi kan maximera kampanjresultatet och driva affärsutvecklingen. Vårt fokus på avancerad teknik och tredje parts teknik placerar våra kunder i framkant inom nya områden, till exempel röstsökning.

Vår expertis

Vi riktar oss till målgrupper, inte sökord. Vi vet hur vi får ut mesta möjliga av de många data och insikter, marknadsföringsplattformar och digitala medier vi har idag. Våra experter använder det senaste inom maskininlärning och automatiserad teknik för att påverka budgivning och budgetering i betalda sökkampanjer medan de kör avancerad attributanalys.