Röstsök- Blir Google Home startskottet för Voice Search i Sverige?

Med smarthögtalaren Google Homes intågande på den svenska marknaden har snacket kring Voice Search triggats igång igen. Flera artiklar som cirkulerar i sociala flöden och branschspecifika webbsidor skriver om hur Voice Search växer i drastisk fart samt hur den digitala marknaden måste se till att göra sig redo för en revolutionär förändring inom söket. Men vad är det egentligen som differentierar röstsöket från det vanliga söket och hur flitigt används det i Sverige? I denna artikel sammanfattar vi läget kring röstsök i Sverige genom att svara på de mest återkommande frågorna kring ämnet.

Vad är Voice Search?

Sommaren 2011 gick Google ut med att deras produkt Voice Search skulle implementeras i sökmotorn och därmed kunde användarna prata in sina sökningar istället för att skriva in dem. Detta innebar ett helt nytt sätt för användaren att ange sin sökintention. Detta medförde inte några större direkta förändringar i sökbeteendet men genom åren har denna funktion bidragit till att folk söker på ett annorlunda sätt. Kort sagt så söks det med längre meningar och med ett mer naturligt talspråk genom Voice Search jämfört med det vanliga textsöket. För att besvara frågan kring vad Voice Search är för något i en mening är det en produkt som gör det möjligt för användare att söka på Google genom att använda sin röst.

Självklart lämnar denna beskrivning en del att önska då röstsöket omfattar så mycket mer än en enda simpel funktion. En stor del av röstsökets användande och uppsving de senaste åren har till stor del berott på framstegen som gjorts kring röstassistenter. Det är genom dessa som de flesta röstsöken görs då konversationer med assistenter som bland annat Siri och Google Assistant ofta leder till frågor eller behov som assistenterna inte kan lösa utan att söka hjälp från sökmotorerna. En användare kan exempelvis gå från att fråga om hur vädret ser ut till att fråga var man kan köpa vinterjackor för det kyliga vädret som är på ingång. Då röstassistenten inte har all information om vinterjackor görs en sökning som då kommer att se ut som användaren valde att formulera sig när den talade med assistenten.

Röstassistenterna bidrar alltså enormt mycket till det naturliga tal som används för röstsökningar. Per definition är alltså de digitala assistenterna inte samma sak som Voice Search, dock så sker samspelet så pass ofta att många ser mjukvarorna som samma funktion.

Vad är Google Home?

I samband med lanseringen av Google Home i Sverige förväntas användandet av röstassistenter öka. Google Home, som klassas som en smarthögtalare, har just röstassistenten som huvudfokus och är menad till att ge användare en digital assistent i hemmet. Idag den 24e oktober lanseras Google Home på svenska och många spekulerar kring att detta blir startskottet för röstsök i Sverige. Studier från engelsktalande länder visar att användandet av röstsök växer stadigt och allt pekar mot samma trend i Sverige. Hur beteendet kring användandet kommer att se ut är fortfarande svårt att säga, men med hjälp av att kika på utvecklingen i andra länder kan vi redan nu skapa oss en bild av hur det kommer att se ut.

Hur används röstassistenterna?

Trots att röstassistenterna än så länge mest används för att genomföra handlingar som att sätta på musik och kolla vädret så är andelen sökningar som görs tillräckligt stor för att ha en påverkan. I en studie som genomförts av iProspect UK framgick det att hela 41% av användarna av röstassistenter kontinuerligt ställde generella frågor till röstassistenten. Frågor som alltså blir till sökningar som i sin tur varumärken och företag kan svara på genom att optimera sitt digitala innehåll. Förutom den viktiga synligheten som uppnås genom att besvara dessa sökningar skapar det engagemang för både befintliga och potentiella kunder. Vidare visade studien att 43% av användarna har använt rösten för att köpa produkter inom de tre senaste månaderna.


Statistiken tyder alltså på att det blir allt mer betydelsefullt att optimera sitt innehåll på webben och att det redan nu kan ge avkastning i form av försäljning. Förtroendet för röstassistenter växer och de begränsningar som tidigare funnits försvinner sakta. Det mesta pekar mot att röstassistenterna inom en snar framtid är en integrerad del av samhället och att vi därmed får en friktionsfri upplevelse där rösten blir vårt huvudsakliga medel för att kommunicera med det digitala.

         

Optimera för Voice Search

Den huvudsakliga strategin som används för att optimera för röstsökningar är en del av det SEO-arbete som vi på iProspect arbetar med dagligen. Dock så finns det vissa specifika delar som kan vara extra viktiga att tänka på när man optimerar för just röstsök.

Long-tail och frågor

Genom att fokusera på longtail-termer och specifika frågor kopplade till ens verksamhet kan man ta fram sökordsanalyser som är extra intressanta för just röstsök. Detta ger en överblick i hur beteendet kring ens varumärke och röstsök ser ut. Ur detta kan man dra slutsatser kring vilket content som bör skapas, vilket innehåll som behöver omstruktureras samt vilka eventuella feeder som kan justeras.

Lokalt innehåll

Google anpassar mer och mer resultatet efter var du befinner dig och en stor del av röstsökningarna handlar om just frågor som är relaterade till olika lokala platser. För att fånga upp dessa sökningar bör allt lokalt innehåll på webbplatsen vara optimerat samtidigt som externa parter, som främst Google My Business, ska vara korrekt uppdaterade.

Strukturerad data

För att förstå sig på webbplatser bättre använder Google sig av ett specifikt språk som definierar och förklarar innehållet som finns online. Detta språk implementeras i koden på webbplatsen och gör det möjligt för webbansvariga att tydliggöra sitt innehåll. Exempel på strukturerad data kan exempelvis vara att lägga in information om logotyper, betyg och pris med avsikt att göra det mer utstickande och tydlig i sökresultatet. Just nu testas en ny upptaggning kallad Speakable som ska hjälpa sökmotorer att förstå vilken del av innehållet som är bäst lämpad för ”text to speech”.

Direct Answers

Direct Answers är Googles sätt att ge användaren snabba svar genom att presentera svar på sökfrågor direkt i sökresultatet (se bild nedan). När det gäller röstsök så är det just denna text som läses upp som svar. Testa själv!

  

 

Vill ni veta mer om röstsök eller höra hur vi på iProspect kan hjälpa er med att optimera er webbplats? Hör av er till vårt SEO-team!

“”