#SEM

Trender inom sök 2015

Nu närmar sig 2014 sitt slut och hela branschen spekulerar i vilka de stora trenderna under 2015 kommer att bli. Att mobiltrafiken förväntas fortsätta öka även under nästa år råder det inga tvivel om. Men trots den snabbt ökande mobiltrafiken de senaste åren är det fortfarande bara ca hälften av Sveriges företag som har en mobilanpassad sida.

Men vilka är då de nya trenderna för 2015? När IAB höll sitt seminarium på ämnet trendspaning var intresset stort. Över 230 deltagare hade samlats för att höra 12 talare inom olika delar av branschen presentera sin trendspaning under 8 minuter vardera.

 

På ämnet ”Trender inom sök 2015” presenterade Tran Cam, Head of SEM på iProspect följande trendspaning:

 1. Personalisering
  Det kommer att bli ännu viktigare att förstå vem besökaren är samt att kunna tyda besökarens intention i varje kontakt. Detta för att kunna anpassa budskapet till varje unik besökare och varje unikt besök. Genom att förstå vad användaren är ute vid en specifik tidpunkt eller när han/hon befinner sig på en viss geografisk plats bör man se till att ge den mest relevanta informationen vid det specifika ögonblicket.
 2. Content allt viktigare
  Söklandskapet har ritats om ett flertal gånger de senaste åren med uppdateringar som Google Panda, Penguin och Hummingbird. Framgångsrika webbsajter kommer i ännu större utsträckning att dra nytta av ett bredare PR-tänk inom SEO. Det blir allt viktigare att producera relevant och unikt innehåll, att bygga sitt egna brand och att skapa engagerande innehåll i sociala medier.
 3. Automatisering
  Vi går mot mer och mer automatiserade lösningar inom sökannonsering där exempelvis feedlösningar verkligen kommer att slå igenom under 2015. Automatiseringen kommer dels att frigöra mycket manuellt arbete och kommer även att leda till en ökad efterfrågan på personer med teknisk kompetens.
 4. Sökmotorerna får konkurrens
  Traditionella sökmotorerna så som Google, Bing och kinesiska Baidu börjar få mer och mer konkurrens av produktsökmotorer när det gäller e-handel. Exempel på detta är amerikanska Amazon och kinesiska Tmall som dominerar respektive marknad.
  Eric Schmidt, Executive chairman på Google, gjorde nyligen följande uttalande “Many people think our main competition is Bing or Yahoo. But really, our biggest search competitor is Amazon.”

Sammanfattningsvis så ser det ut som att 2015 kommer att bli ett spännande år, med fler nya, roliga och innovativa möjligheter som gör entré på sökmarknaden.