Trendspaning 2018

Vi har intervjuat fem Thought Leaders från olika branscher om vad som kommer att trenda inom sök, social och digital analys 2018. 

Freddie Jansson, Search & Automation Specialist på Google och Joel Odell, Senior Account Director på Bing Nordics tror att AI, Voice Search och Machine Learning kommer att vara viktigt att jobba med nästa år. I iProspect senaste upplaga av Future Focus kan ni läsa mer om detta: Future Focus 2018

Facebooks Sverigechef, Sam Rihani tror att fler och kortare videos som berättar varumärkets story kommer bli allt viktigare. 

Tero Marjamäki, Pressansvarig på Sveriges annonsörer tror att man kommer satsa mer på "The long idea" istället för "The big idea" inom reklam. Man kommer tänka mer långsiktigt istället för att uppfinna det kostsamma hjulet på nytt.

Outfox´s VD, Lars Johansson säger att allt fler företag investerar mer i digital analys och Google 360 suite. Under kommande år kommer det klassiska webbgränssnittets roll som verktyg för analys att minska då möjligheterna att ställa frågor direkt mot datan kommer bli mer tillgängliga.  

Mera insikter och tankar om vad som kommer att trenda 2018 kan ni läsa nedan.

 


Vilka trender ser du inom search/paid search inför 2018?

Sök har under de senaste åren blivit alltmer komplext. Under 2018 kommer ytterligare funktioner att släppas samtidigt som vi ser nya konsumentbeteenden genom voice search och image search. Även om de idag utgör en liten del av trafiken bör man redan nu fundera på hur man bäst förbereder sig och strukturerar sin data.

I takt med den ökade komplexiteten växer också behovet av ökad automatisering för att förbättra effektiviteten och frigöra tid för affärsutveckling. I en automatiserad värld där Artificiell Intelligens och Machine Learning blir tillgängligt för alla, kommer den data som automatiseringen tar beslut på bli allt viktigare.

Konkurrensfördelen inom sök flyttas från att bäst hantera sökord och bud till att använda kunddata genom Audiences, samt affärsdata genom feeds och strukturerad data. 

 

Vilka trender ser du inom social/paid social inför 2018?

Jag ser att video är det nya sättet att kommunicera både för P2P men även för varumärken. Fler och kortare videos som berättar varumärkets story kommer att bli viktigare.

Under 2018 kommer även Instagram att ta större plats. Messenger kommer bli en viktig kanal för både kundtjänst, CRM, köp/sälj, och kommer ta över rollen från många etablerade kommunikationskanaler. Offline- och online-mätning blir verklighet. På ett mycket tydligare sätt kommer vi kunna se hur online påverkar offline och vice versa.

Vilka trender ser du inom search/paid search inför 2018?

Digital transformation är ett stort fokus för organisationer och marknadschefer. Framgångsrik marknadsföring kommer i större utsträckning drivas genom molnlösningar då möjligheterna med big data, avancerad analys och AI nu är för stora för att bortse ifrån. Detta möjliggör också mer personliga och relevanta sökresultat samt naturligare sätt att interagera med data. Sökteknologi kommer fortsätta berika de appar, siter och devices vi använder dagligen för att göra dem smartare och mer användbara. Vi testar också att implementera BOT´s i sökresultaten på Bing.

Bing och iProspect har nyligen genomfört en studie som visar visar att 50 % av alla sökningar kommer göras med hjälp av tal/röst år 2020. Sökningar gjorda med rösten är längre och innehåller fler emotionella signaler kring intention. Världen är på väg emot ‘screen-less’ interaktion mellan konsumenter och digitala assistenter (BOT´s, t ex som vår Cortana) med intentionssignaler och tolkningar uttryckta genom chat eller tal.

Vilka trender ser du inom annonsering inför 2018?

Nästa trend kommer inte bli stor, den kommer bli lång.

I flera år har man pratat om ”the big idea”. En stor reklamkampanj med kampanjsida, bombmatta och PR-utspel i ett koppel. Som flyger upp som en ballong, hänför och driver in kunderna. Kampanjen lever en begränsad period och nästa år uppfinns hjulet på nytt med en ny stor idé. Kostsamt och mödosamt. Ofta kul. Ibland lyckat. Nästa års trend, och som vi redan börjat se komma, är en avart av ”the big idea”; ”the long idea”. Det vill säga att man tar fram en idé som kommer inifrån ens organisation och själ och som kan leva under en längre tid. Det ligger i linje med hållbarhet och långsiktighet som är trender som kommit för att stanna. Genom att jobba med den långsiktiga idén istället för den stora idén tror jag man kommer få det betydligt lättare att komma in hos sin målgrupp och stanna där och skapa lojala band med sina konsumenter, just för att det är ett äkta initiativ, och inte ett påklistrat lager av reklam.

Vilka trender ser du inom Digital Analys inför 2018?

Jag ser att investeringsviljan i digital analys har ökat stadigt under de senaste åren, och kommer att öka ytterligare under 2018. Det visar sig genom att företag är mer villiga att satsa på fler delar av Google Analytics 360 Suite och samtidigt förstår att mänskliga resurser är viktiga, och får kosta. Det klassiska webbgränssnittets roll som verktyg för analys kommer att minska i takt med att möjligheterna att ställa frågor mot datan på andra sätt blir mer tillgängliga.