#SEM

Spaningar från SMX i London 2016

Search Marketing Expo, eller populärt förkortat till SMX, hölls i år i London under två molniga dagar i maj. Perfekt upplagt för att sitta inomhus på konferens och i den stora lokalen var sessionerna uppdelade i ett SEM-spår och ett SEO-spår som gick parallellt med varandra. Utöver de två tydliga spåren erbjöds alltid ett tredje alternativ och där stod Google och Bing Ads för ett något bredare innehåll. Konferensen samlar branschexperter och specialister inom olika områden från hela världen där de delar med sig av tips, best practice och tankar kring framtiden. Publiken kunde interagera genom att ställa frågor till talarna och på så sätt skapades många bra dialoger.

Det var självklart upp till var och en att gå på den session som upplevdes mest intressant, oavsett yrkesroll. Vi som var där från iProspect Sverige, Dino och Hamish, gick på flera olika sessioner utifrån vad som var mest aktuellt för vår bransch.  

Direkt efter välkomsttalet, där slagorden var ”den enda konstanten i vår bransch är förändring” började dag ett med bra sessioner på teman så som ”Killer Paid Search Tactics & Techniques” och ”the Latest in Advanced Technical SEO”. Sessionerna bestod av både bra innehåll och duktiga talare. Brad Geddes, talare på SEM-spåret, ifrågasatte betydelsen av Quality Scores och menade att annonsörer inte alltid gynnas av att vara så relevanta som möjligt utan att en högre visningsgrad kan uppnås genom att ha sämre Quality Score. 


Mihai Irinel, också talare inom SEM, visade intressanta sätt att jobba med stora konton på global nivå där han använde sig av Excel-scheman för framtagande av både sökord och annonstexter samt testandet av dem. Tanken med scheman är att kunna skala upp stora konton på ett effektivt sätt och i samma veva AB-testa dem. Han tryckte extra på vikten av att testa sina annonser, att utmana sig själv samt att som global annonsör tänka bortom Google och investera i annonsering på andra sökmotorer. 

På SEO-spåret var Aleyda Solis mest intressant med en hel del insights om teknisk SEO där hon lyfte fram och förtydligade att det förblir en viktig del av SEO-strategin samt tänket kring optimeringsarbetet. Aleyda lyfte frågor kring ”href lang” samt hur man kan identifiera problem kring sitespeed och indexeringsfel med hjälp av olika verktyg. 

Under andra dagen var det framför allt en talare som stack ut, Andrew Garberson. Detta främst på grund av att hans presentation och syn på både SEO och SEM gick i linje med våra egna. Det går mer och mer mot automatisering av både skapande av kampanjinnehåll samt rapportering i vår bransch och det frigör mer tid till det djupare analysarbetet. En stor del handlar om att presentera den data man samlar in efter kampanjer på ett överskådligt sätt- i dashboards. Andrew, vars företag är en del av Google, jobbar mycket med automatiserade rapporter för att hålla sig uppdaterad och använder sig av dashboards för att få en kontinuerlig överblick av aktuella kampanjer. Detta sparar tiden det vanligtvis tar att sammanställa data från olika källor, sätta ihop en rapport och skicka iväg till exempelvis en kund. Istället har man åtkomst till synkroniserad data i realtid och kan lägga ner sin tid eller timmar på att analysera presenterad data istället.