Ordlista för sök

SEO Basics

 • SEO (Search Engine Optimisation) = Sökmotoroptimering (förtjänad synlighet i sökresultatet)
 • Organiskt sökresultat = De klickbara länkarna i sökresultatet som inte är annonser.
 • Off page SEO = Sökoptimering som görs utanför själva webbplatsen (länkstrategier, Google My Business Locations etcetera).
 • On page SEO = Sökoptimering på själva webbplatsen.
 • Ranking = Position i det organiska sökresultatet vid en specifik sökning.
 • Rankingfaktorer = De faktorer som sökmotorerna värdesätter för att avgöra hur en webbplats ska ranka i söket.
 • Sökord och sökordsfraser = De olika sökningar som görs på enstaka ord eller längre fraser. Efter att dessa har identifierats väljs det sedan ut primära och sekundära sökord som en webbsida ska optimeras mot.
 • Sökvolym (sökfrekvens) = Ett genomsnittligt antal sökningar som görs inom en viss tidsperiod. Redovisas vanligtvis per månad.
 • Long tail = Optimering av innehåll för längre sökfraser. Vanligtvis har dessa lägre sökvolymer än enstaka sökord men ofta är de lättare att synas på då konkurrensen är mindre.
 • Meta Keywords = En metatagg som tidigare användes för att tydliggöra vilka sökord en webbsida optimerats mot. Dock anses denna inte ha något större värde idag.
 • Duplicerat innehåll = Innebär att samma innehåll finns publicerat på flera olika platser (alltså finns tillgängligt på flera URLer). Det kan röra sig om URLer på en och samma webbplats eller på flera olika platser på webben. Eftersom att Google förespråkar unikt innehåll är duplicerat innehåll något att se upp med.
 • Canonical attribut (rel="canonical) = Talar om för sökmotorn vilken version av webbplatsens adresser som du vill ska användas i första hand för domänen (används till exempel för att undvika duplicerat innehåll).
 • H1= Huvudrubriken på en sida taggas upp med <H1>
 • Sidtitel (title) = Den klickbara länktexten som syns i sökresultatet.
 • Metabeskrivning (meta description) = Den förklarande text som syns under titeln i sökresultatet. Har ingen direkt påverkan på SEO men viktig för att locka till klick.
 • Backlink (extern länk) = Länk till webbplatsen från en extern källa. Antalet kvalitativa backlinks från relevanta källor är en viktig rankingfaktor.
 • Intern länk = Länk från en sida till en annan på samma webbplats.
 • Ankartext = Den text som utgör själva länken.
 • Ompekning av en webbsida (Redirect) = En sida pekas med fördel om till en nära relaterad sida när den ska tas bort för att bevara eventuellt länkvärde och skapa en bättre användarupplevelse.
 • Statuskoder = Varje webbplatssida har alltid en status; som exempelvis 200 = Ok, 301 = Permanent ompekad, 302 = Tillfälligt ompekad, 500 = Server Error och 404 = Felsida (sidan finns inte).
 • Responsiv webbplats = Med en responsiv webbdesign besöker användarna samma webbplats från olika enheter vilket möjliggörs genom att layouten automatiskt anpassas efter skärmstorlek.
Sökresultatet

 • SERP (Search Engine Result Page) = Resultatsida vid en sökning i sökmotorn.
 • Google Suggest = En funktion som ganska omgående ger dig sökförslag när du börjar skriva in en sökning i Googles sökruta.
 • Sitelinks = Klickbara länkar som syns under vissa sökresultat vilka är till för att skapa en lättare navigering för användaren för att de snabbare ska kunna hitta rätt information.
 • Direct Answer = Är Googles sätt att ge användaren snabba svar genom att presentera svar på sökfrågor direkt i sökresultatet.
 • Knowledge Graph = Google samlar in information om allt från organisationer och kända personer till byggnader och konst. Vid en sökning relevant för denna typ av information presenteras vanligtvis en sammanfattning kopplad till din sökfråga i en Knowledge Graph-box till höger i sökresultatet.
 • Strukturerad data (rich snippets) = Strukturerad data är ett sätt att märka upp innehåll som gör att sökmotorerna förstår det bättre och visar det på ett mer framträdande sätt i sökresultatet, exempelvis i form av recensioner, recept och produkter. Uppmärkningen görs i källkoden och kan tolkas av de största sökmotorerna.
 • CTR (Click Through Rate) = Antal klick som en länk får i jämförelse med antalet gånger den har visats.
 • Landningssida/Målsida = Den specifika sida på webbplatsen som besökaren landar på.
Indexering och spindling

 • Crawl (spindling) = När sökmotorn besöker din webbplats kallas det för att den spindlar igenom siten. Google gör detta med sina sökspindlar som hittar sin väg fram genom att följa länkar. Hur ofta dessa spindlar besöker din webbplats avgörs av Googles algoritmer.
 • Crawl budget = En begränsning i form av hur många sidor som sökmotorn spindlar på din webbplats.
 • Indexering = Indexering handlar om att göra en webbplats åtkomlig för både sökmotorer och användare och när en sida indexeras blir den synlig i sökresultatet. Styrs av Robots.txt, Sitemaps, META-robots taggar och Canonical-taggar.
 • Robots.txt = Robots.txt filen används för att instruera sökmotorerna om vilka delar av webbplatsen som inte ska spindlas (eller hela webbplatsen om det till exempel rör sig om en testmiljö). Detta kan användas om webbplatsen har tusentals webbsidor och tid inte behöver läggas på att spindla samtliga för att inte riskera att överskrida crawl budget.
 • Disallow = I robots.txt filen är disallow en instruktion till sökspindlarna om vad som inte ska spindlas igenom.
 • Sitemap (webbplatskarta)= Webbplatskartor finns i två varianter. XML-sitemap talar om för sökmotorer vilka sidor din webbplats består av för att underlätta sökmotorernas genomsökning, och en HTLM-sitemap finns ofta i sidfoten och listar de viktigaste sidorna på webbplatsen för att besökaren ska hitta rätt. Finns även speciella sitemaps för bilder, videor och nyheter.
 • Meta robots (index, noindex) = När sökmotorn genomsöker sidan och hittar noindex-metataggen utesluts sidan helt och hållet från Googles sökresultat, oavsett om andra webbplatser länkar till den eller inte. Det finns flera olika taggar med olika syften:
  • <meta name="robots" content="noindex, nofollow”> (sidan indexeras inte och sökmotorn följer inte länkarna på sidan)
  • <meta name="robots" content="noindex, follow”> (sidan indexeras inte men sökmotorn följer länkarna på sidan)
  • <meta name="robots" content="index, follow”> (sidan indexeras och sökmotorn följer länkarna på sidan)
  • <meta name="robots" content="index, nofollow”> (sidan indexeras men sökmotorn följer inte länkarna på sidan)
Viktiga uppdateringar

 • RankBrain= RankBrain är Googles algoritm-uppdatering som använder sig av maskininlärning och artificiell intelligens och lär genom historiska sökningar och användarmönster.
 • Penguin= Googles algoritm-uppdatering som agerar i realtid och slår till mot onaturliga länkar.
 • Panda= Googles algoritm-uppdatering som straffar webbplatser med innehåll av låg kvalitet.
 • AMP= Accelerated Mobile Pages är en open-source html-standard framtagen för att få sidor att ladda snabbare på mobila enheter. 
SEM Basics

 • SEM (Search Engine Marketing) = Sökmotormarknadsföring (köpta annonser i sökresultatet).
 • PPC (Pay Per Click) = En form av annonsering där man betalar per klick. SEM är en form av PPC.
 • CPC (Cost Per Click) = Kostnad per klick på annons, till ex när man klickar på sökannons i Google.
 • CPM (Cost Per Mille) = Kostnad per tusen visningar av annons, till ex när man annonserar för visningar av bildannons.
 • ROAS (Return On Advertising Spending) = Representerar intjänat värde per spenderat belopp på annonsering. ROAS räknas ut genom att dela intäkterna från annonskälla med kostnaden för annonskälla. Värden mindre än 1 (100%) indikerar att färre intäkter genereras än vad som spenderas på reklam. Värden högre än 1 (100%) indikerar att intäkter genereras från annonsering. En ROAS på t.ex. 5,5 (550%) innebär att man får tillbaka 5:50 kr för varje krona man spenderar på annonsering.
 • Webbplatslänktillägg = Kompletterande sub-annons till annons i sökresultatet.
 • Sökords matchningstyp = Inställning som avgör om annonser syns brett eller exakt (ex om sökordet choklad kan synas även när man söker efter laktosfri mörk choklad eller enbart på den exakta sökningen choklad).
 • Negativa sökord = Uteslutning av sökord används för att inte synas och betala för irrelevanta sökningar och klick (ex negativa sökordet billig när man säljer exklusiva klockor).
 • Dagsbudget = Det maximala dagliga beloppet som spenderas på klickkostnader.
 • Remarketing = Metod som gör att annonsören kan visa annonser, både genom sök och bildannonser, till personer som tidigare besökt webbplatsen.