#SEM

Nå fram till den mobila konsumenten - två rekommendationer

Företag kan inte kosta på sig att låta sin mobila synlighet och interaktivitet bero. iProspect vill ge rådet att utnyttja den direktkanal till konsumenten som mobilen innebär, till sin fulla potential.

Kundlojalitet är en bristvara i snabbrörliga digitala kanaler. Konsumenters behov är omedelbara och de söker på språng efter vad som kan tillgodose behovet snabbast. Konsumenter ser inte olika interaktioner med ett varumärke som hopp mellan kanaler eller skärmar – sök, socialt, mobil, tablet etc. De använder den enklast möjliga vägen till att tillgodose sitt behov.

Den uppkopplade mobiltelefonen är ofta den kortaste vägen till interaktion mellan företag och konsument. I det dagliga livet är den i centrum, och fungerar som en förstärkare av traditionell marknadskommunikation – influenser som blir mobilsökningar ombord på tunnelbanan, eller prisjämförelser online med produkten i handen inne i en butik. Mobilen adderar ett element som både är interaktivt och mätbart. Den ger oss möjlighet att förstå genomslaget i både offline- och onlineaktiviteter, och hur de samverkar. Mobilens komprimerande väg till avslut och konsumentens möjlighet att använda den i alla situationer gör den därför till ett kraftfullt medel för kommunikation med kunder.

Rekommendation 1: Stay top of mind. Utnyttja mobilen som skyltfönster.
Antalet sökningar från mobiltelefoner växer kraftigt, och väntas gå om antalet sökningar från datorer redan under 2014*. För varje sökning som görs i mobilen av en potentiell kund, där företagets varumärke inte är synligt, lämnas möjligheten öppen för en konkurrent att vinna kunden. I mobiltelefonen tas ofta den första interaktionen med olika varumärken i en påverkbar konsuments resa mot avslut, och det företag som missar den första interaktionen riskerar att gå miste om avslutet. Konverteringsgraden på mobila enheter är ofta lägre än på datorer och tablets vilket lätt lurar oss att tro att mobilen skall väljas bort till förmån för andra skärmar. Men som annonsör måste man vara där konsumentens ögon är, och konsumentens ögon är på den mobila skärmen. Över hälften av all spenderad tid online är idag genom mobiltelefoner.**

Rekommendation 2: Förlora inte två av fem potentiella kunder – led in dem på en mobilanpassad webbplats.
En undersökning från Google visar att sex av tio personer hellre går till en konkurrents webbplats, ifall den första ger en dålig mobil upplevelse.*** Samtidigt är nästan sju av tio positivt inställda till att handla direkt ifrån en mobilvänlig webbplats. Många företag går därmed miste om en betydande mängd potentiella kunder. Att antalet kunder i absoluta tal finns där råder det inga tvivel om – mobiltrafik utgör redan nära 20 % av internettrafiken i Sverige.****

iProspect vill uppmana företag till att lyfta den mobila synligheten och interaktionen för att komma närmare sina kunder. Mobilen är ett bindemedel mellan konsumenter och företag, och vidgar dessutom företagets räckvidd mot nya potentiella kunder. Vid planering av nya marknadsaktiviteter är det viktigt att så tidigt som möjligt tänka i mobila banor om hur både digitala kanaler och mobil skall integreras med utgångspunkt ur konsumentens beteende.


**** http://gs.statcounter.com/#desktop+mobile+tablet-comparison-SE-monthly-201307-201406

 

iProspects helhetsapproach till digital kommunikation och interaktion försäkrar att våra kunder bygger en hållbar strategi för att nå sin målgrupp. Tillgång till vårt globala nätverk och expertis inom digital marknadsföring ger våra kunder möjlighet att öka bygga holistiska digitala strategier och att öka den totala effektiviteten i sin marknadsföring.

iProspect är en global partner i att utveckla kundanpassade, datadrivna strategier som omformar konsumenters intention till handling. iProspects erbjudande inom digital marknadsföring innefattar webbanalys, sök, display, content, analytics, sociala medier samt strukturerad data och feeds.