Bing ads nyheter

Microsoft satsar på Bing Ads

Att Microsoft storsatsar på sin sökmotor Bing är något som konstaterats här i bloggen tidigare. Enligt de senaste siffrorna når Bing numera en marknadsandel på 12% för sökmotorer i Sverige idag. Det faktum att Bing inte varit en storspelare i branschen, i kombination med att användarvänligheten för Bing Ads inte alltid varit på topp, har tidigare inneburit att annonseringen i Bing varit något eftersatt. Men med en större satsning på sin sökmotor utvecklas och förbättras även Bing Ads. Microsofts utvecklingsteam har tagit till sig av kritiken och lanserar nu nya funktioner i Bing Ads Editor som kommer innebära att kampanjhanteringen blir avsevärt mycket bättre. Nedan följer några av de nya funktioner som lanserades i juni i år.

Multi-select på kampanj- och annonsgruppsnivå

I Bing Ads Editor kan man numera markera flera kampanjer åt gången för att underlätta bulkändringar. Detta kan för en Google Adwords-användare verka som en självklarhet men har alltså inte varit möjligt i Bing Ads Editor förrän nu.

Device targets är nu lättare att hitta

Tidigare var denna inställning svår att hitta i Bing Ads Editor. Numera är inställningen för budjusteringar på desktop, tablet eller mobil mer prominent i menyn och på så vis lättare att använda vilket i sin tur ger en mer effektiv annonsering.

Utökad Radius targeting

Radius targeting tillåter dig att rikta dina annonser samt budjustera för de som söker och befinner sig inom en angiven radie från en specifik plats. Numera kan du ställa in multipla Radius targets och ge dessa olika budjusteringar. För att exemplifiera kan du alltså ställa in budjusteringarna för de olika radierna så att de som befinner sig inom en radie av 10 km från Göteborg har en budjustering på 15% medan de som befinner sig inom en radie på 25 km från Göteborgs stadskärna enbart har en budjustering på 5%.

Förbättringar av Performance

Microsofts utvecklingsteam har förbättrat navigationen för statistik och datumangivelse. Vyn är numera snabbare och tillåter dig att växla mellan olika tidsperioder utan att du måste ladda ned er data på nytt.

Med detta och med tanke på Bings växande marknadsandelar världen över är det dags att ta nya tag kring annonseringen i Bing!