#Paid social

Led vägen med lead-annonsering på LinkedIn

Med ett nätverk bestående av över 500 miljoner företagsledare, influencers och beslutstagare har LinkedIn blivit en av världens absolut största online-gemenskaper för yrkesverksamma. Till följd av detta är LinkedIn även rankat av annonsörer som den främsta plattformen för att leverera kvalitativa affärsleads. I jämförelse med övriga sociala plattformar är LinkedIn klart starkast; upp till 80% av B2B-leads från sociala plattformar kommer från LinkedIn och 92% av B2B-annonsörer uppger att plattformen är en väsentlig del av deras digitala marketing-mix.

En stadig ström av leads är grundläggande för att få kontakt med potentiella kunder och uppnå slutmålet – försäljning. Ofta är dock den största utmaningen som annonsörer står inför när det gäller de sociala plattformarna inte att generera fler leads, utan snarare att generera bättre leads. Det är här LinkedIn kommer in i bilden.

Att marknadsföra material på LinkedIn är inte bara ett sätt att engagera målgruppen; det är även ett sätt att både undervisa dem och samtidigt stärka bilden av varumärket. Om din målgrupp till exempel vill förbättra produktiviteten på arbetsplatsen är en lättsmält artikel med tips på produktivitetsförbättringar någonting som både fångar deras uppmärksamhet och förstärker bilden av dig som expert på området. För att leda målgruppen längre ner i konverteringsflödet, och slutligen övertyga dem att konvertera, erbjuder du värdefull information i utbyte mot en fullbordad handling från deras sida.

Innan du adderar LinkedIn i din marketing-mix (vilket du sannolikt redan blivit inspirerad att göra) är det bra att ha dessa tre framgångsrecept i åtanke för att säkerställa att du genererar leads av högsta kvalitet.

  1. Skapa värdefullt innehåll
    För att lyckas generera leads är det, som tidigare nämnts, grundläggande att skapa material som ger din målgrupp värde. Med andra ord, för att värde måste du ge värde. Du kan skapa värde med ett enkelt informationsblad, likaväl som det kan skapas i form av en guide, podcast, webinar, infographic, etc. Oavsett vilket material du väljer att marknadsföra är det viktigt att du frågar dig själv om det förser din målgrupp med någonting som de är villiga att uppge sin egen information för.
  2. Håll Lead-annonsformuläret kort och koncist
    Med formulär som automatiskt fylls i med profildata har LinkedIn både gjort det lätt för användare att fylla i dem och för annonsören att snabbt och smidigt samla in leads. Dock är det viktigt att begränsa den begärda informationen till ca tre-fyra fält, trots att det maximalt tillåtna antalet fält är sju. Att begränsa antalet fält gör nämligen formulären mindre avskräckande för användarna och kommer sannolikt att resultera i högre konverteringsgrad. Var dessutom noga med att vara konsekvent i kommunikationen. Det är viktigt att annonsmaterialet och lead-formuläret säger samma sak, så att användaren vet exakt vad som väntar när de har fullbordat formuläret.
  3. Använd konverteringsspårning och inbyggd kampanjrapportering för att mäta kvaliteten på leads
    För att få en djupare förståelse kring vilka målgrupper som konverterar, samt en bättre insyn i kampanjresultaten, är ett hett tips att implementera konverteringsspårning. Det låter dig spåra specifika konverteringar genom LinkedIn’s inbyggda mätverktyg. Genom att göra detta får du tillgång till viktiga och relevanta prestationsmått i LinkedIn’s rapporteringsverktyg, som exempelvis kostnad per lead och inkomst per lead.