#Paid social

Ta annonseringen till nästa nivå

Sedan lanseringen 2016 har Instagram Stories blivit mer populär än någon annan Facebook-ägd produkt genom tiderna. Användarantalet växer konstant och med cirka 300 miljoner användare dagligen, i jämförelse med 165 miljoner dagliga användare av Snapchat, är tillväxten minst sagt imponerande. Medan den typiska användaren av Instagram sällan har noga uttänkt och välpolerat material i sitt flöde, tenderar det egenskapade materialet på Instagram Stories utgöras av en mer vardaglig spegling av användarnas egna liv. Detta användarbeteende är något som marknadsförare har upptäckt, vilket har ökat pressen för varumärken att anpassa sig efter den nya trenden som innebär ett fokusskifte från Instagramflödet till Stories.

Det uppslukande, helskärmstäckande formatet anses mer engagerande än det innehåll som visas i Facebook. Levnadstiden för annonser är längre på Instagram och inspirerar dessutom fler användare till handling. Idag utgörs ungefär en tredjedel av alla Stories av betalda annonser, vilket innebär att det är ett effektivt sätt att nå ut till användare med aktuella budskap. 
Fördelen är att Stories-formatet tillåter både små och stora marknadsförare att nyttja möjligheterna till att på ett lekfullt sätt presentera sitt varumärke. Verktyget innehåller filter, emojis, GIF:ar, stickers och mycket mer som kan användas för att skapa kreativt material. Eftersom Instagramannonseringen verkar genom Facebooks annonssystem, innebär det också att företag kan nyttja Facebooks egna avancerade möjligheter till att rikta annonserna mot rätt målgrupp – en fördel vid betald annonsering.

Att komma igång med Instagramstories är dessutom väldigt enkelt – genom ett klick kan man lägga till Stories-placeringen för sina annonser. För att lyckas så bra som möjligt med sin annons finns ett par grundläggande tips:

1. Håll det kort – videos bör inte vara längre än 15 sekunder
2. Livligt innehåll – med innehåll där det händer saker fångas användarens intresse 
3. Optimera mot ljud – men se till att videons budskap träder fram även utan!
4. Var tydlig med vem du är - varumärkessynlighet i början och slut ökar kännedomen
5. Lek fram materialet - experimentera med de olika verktygen för att skapa kreativa annonser


För att få så bra effekt som möjligt är det viktigt att fundera över de egna kampanjmålen och vilket budskap man som marknadsförare vill nå ut med. Genom att utöka placeringen för sina annonser (ett tips är att använda Facebooks egna automatiska placeringsfunktion!) kan marknadsförare nå sina användare på fler ställen än bara i nyhetsflödet. Dessutom kan samma format användas både i flödet och Stories – oavsett om annonsen består av en video, karusell eller canvas! 

Marknadsförare letar ständigt efter nya sätt att bryta ny mark för att nå nya användare. Instagram Stories kan på grund av det intresseväckande och nytänkande formatet användas för att öka varumärkskännedomen, men också för konverteringsdrivna annonser för att driva en appnedladdning eller få in ett lead. Sammanfattningsvis är alltså Instagram Stories en högst aktuell kanal för både små och större aktörer samt för olika typer av kampanjer och målsättningar på den digitala annonsmarknaden.