#Mätning & Analys

Googles re-branding - här är namnen du behöver ha koll på

Google har tillkännagett att de kommer att påbörja en re-branding av deras produkter. Detta innebär att flera av produkterna kommer att få nya namn och funktioner samt att produkterna grupperas in i tre olika plattformar. Syftet med denna förändring är att ge en bättre överblick över sina produkter samt göra det lättare att jobba integrerat cross-channels.

De tre nya plattformarna blir:
Google Ads
Google Marketing Plattform
Google Ad Manager

Google Ads

Google Ads är det nya namnet för vad som fram tills nu varit känt som Google Adwords. Google Ads kommer att ha samma funktioner som Google Adwords med ett tillägg – Smart campaigns. Detta är ett nytt kampanjformat anpassat för småföretagare som vill komma igång med annonsering snabbt. Det nya kampanjformatet använder en ny teknologi vilket gör att det går snabbt sätta upp kampanjerna samt att de använder maskininlärning som finjusterar annonseringen för att effektivare nå de uppsatta målen. Smart campaigns är lanserat i USA och kommer att lanseras globalt under året. 

Google Marketing Plattform

En annan stor ändring som Google planerar att göra är att lansera DoubleClick och Google Analytics 360 på en gemensam plattform under namnet Google Marketing Platform. Syftet med lanseringen är att göra det enklare att integrera analys med medieköp. I och med denna förändring kommer DoubleClick Search att byta namn till Search Ads 360 och alla funktioner relaterade till displayannonsering kommer att samlas under namnet Display & Video 360. Den nya plattformen ska hjälpa marknadsförare att planera, köpa, mäta, analysera och optimera digital media på ett och samma ställe. Det är därför inte enbart funktioner från DoubleClick och Google Analytics 360 du kommer att hitta under namnet Google Marketing Plattform, utan produktutbudet kommer att inkludera följande:

Display & Video 360
Search Ads 360
Analytics 360
Data Studio
Optimize 360
Surveys 360
Tag Manager 360

Google Ad Manager

DoubleClick for Publishers och  DoubleClick Ad Exchange kommer att integreras i en komplett programatisk plattform under namnet Google Ad Manager. Ad Manager erbjuder en plattform där du kan köpa, mäta och optimera programatiska kampanjer oavsett var målgruppen kommer från, inklusive TV, appar, YouTube eller Apple News.