Google medger betydelsen av SEO genom Betalt och Organiskt rapporten i Adwords

Google har i dagarna gjort det lättare för SEM och SEO att tillsammans skapa bra resultat.

Tidigare har Google hållit båda disciplinerna strikt åtskilda men med den nya ”Betalt och organsikt” rapporten i Adwords blir det lättare för SEM (PPC) specialister att arbeta integrerat med sina kollegor inom SEO. Detta möjliggör än bättre resultat för annonsörer som arbetar med båda disciplinerna.

Kortsiktiga vinster

Den nya rapporten ger flera möjligheter att göra snabba vinster som kan hjälpa till att höja aktiviteten för både SEM och SEO.

För SEO blir det direkt lättare att upptäcka sökfraser med dåliga placeringar men med hög CTR i annonseringen. När dessa värdefulla SEM-ord har identifierats så kan SEO specialisterna börja arbeta med dem och därigenom ge användare möjligheten att klicka på den organiska sökträffen liksom den köpa annonsen.

På samma sätt kan sökordslistor med termer som placerar sig bra respektive dåligt organiskt tas fram för att säkerställa att annonseringen komplementerar eller stödjer de organiska träffarna. Även om några viktiga KPI:er fortfarande saknas i rapporten så möjliggör den enklare integration av SEM och SEO.

För annonsörer är det viktigt att försäkra sig om att deras sökspecialister delar dessa rapporter mellan sig regelbundet för att identifiera justeringar som kan vara till stöd i den dagliga optimeringen. 

Långsiktiga vinster

Tillsammans med de kortsiktiga vinsterna med rapporterna finns det flertalet mer långsiktiga fördelar av mer strategisk karaktär som är värda att ta i beaktande.

Bortsett från att rapporten uppmuntrar alla annonsörer att investera i både SEO och SEM ligger den kanske största potentialen i att demonstrera effekten som nås när både betalda och organiska förstasidesträffar finns. Den här effekten har studerats och debatterats en hel del, syftet har varit att påvisa fördelarna med samarbete mellan SEO och SEM. Det är sannolikt att rapporten kommer att visa på en ökning av SEM trafiken när en organisk träff också placerar sig högt upp på resultatsida.

På samma sätt kan rapporten hjälpa till att motivera köp av brand sökord då värdet av sådan satsning blir tydligare. När en annons visas kommer användarna i stor utsträckning att notera annonsen men sedan klicka på den organiska sökträffen och därmed inte kosta annonsören något. Genom att testa och observera så kan värdet av att köpa brand termer enklare motiveras.

På grund av det så verkar den nya rapporten ha till syfte att få annonsörer att investera mer i SEM. Hursomhelst så kan tester visa på områden där annonseringen sker helt i onödan. Till exempel om det skulle löna sig bättre att köpa annonsering på generiska söktermer eller om antalet klick på organiska träffar kan växas och de på betalda kan minskas och därigenom sänka den totala kostnaden för att synas i sökmotorn.

För att uppnå långsiktiga vinster krävs integrerade tester som delas mellan specialister på olika områden så att de tillsammans kan ta fram strategier. till tillväxt behövs så kan trafiken ökas och där ökad effektivitet krävs så kan besparingar göras. Det är viktigt för annonsörer, särskilt om de använder sig av specialister från olika byråer, att samordna SEO och SEM.

Begränsningar

Trots att den nya rapporten erbjuder både kortsiktiga och långsiktiga vinster för annonsörer så finns det tydliga begränsningar.

SEO specialister har redan tvivel angående det verkliga värdet värdet av datan som tas från Google. De bedömer datan från klicken på de organiska sökresultaten som inexakt och avvikande jämfört med andra källor.

En ytterligare begränsning är att SEO datan bara är tillgänglig för de senaste 90 dagarna. Det skapar svårigheter i att mäta effekten av förändringar i SEO och SEM över tid, och det är absolut en begränsning när det kommer till att analysera toppresultat.

På en snävare nivå är det oklart hur insikterna ska användas för konverteringar. För många annonsörer är mål och optimeringsverktyg uppsatta för att generera konverteringar eller försäljning. Än så länge finns det inga tydliga riktlinjer för hur konverteringar kommer att visas.

Google medger också att flertalet faktorer från SEM inte kan tas med i statistiken för organiska siffror. Ytterligare begränsningar kopplade till domäner länkade till kontot orsakar sannolikt också avvikelser i datan. Det är dessa mer detaljerade brand och kampanjspecifika aspekter som rapportens verkliga betydelse blir mer oklar.

 

Kontentan

Betalt och organiskt rapporten framstår som en ”godkänt” stämpel från Google, för första gången framstår det som att båda disciplinerna ska komplettera varandra. Den uppenbara frågan blir då: varför har Google helt plötsligt ändrat sig? SEO och SEM hålls enligt uppgifter helt isär, även i Silicon Valley på Google HQ så hålls sökmotorn och annonseringen isär i två helt olika byggnader. Så varför har man då tagit fram den här tydligt jämförande rapporten? Den mest sannolika förklaringen är att den nya rapporten kommer att visa på ett ökat värde i att öka investeringen i Adwordsannonsering. Det är sannolikt att om Google har valt att ta fram rapporten så kommer många annonsörer att upptäcka att det ligger i deras intresse att öka annonseringsbudgeten, liksom det ligger i Googles.

Sammanfattning

Summa summarum, betalt och organiskt rapporten kan använda sig av SEM resultat för att identifiera vitala organiska sökord för annonsörer, och på samma sätt använda organiska resultat för SEM kampanjer. Mer än någonsin tidigare är det viktigt för annonsörer att att maximera effektiviteten av investeringar i båda sökkanalerna och säkerställa att båda disciplinerna samarbetar för att nå optimala resultat. Trots att den nya rapporten är ett litet steg framåt för Google så är det ännu oklart huruvida det blir ett stort kliv för resten av sökmarknadsföringsvärlden. iProspect kommer att fortsätta att bevaka hur det påverkar de många delarna i vår globala kundbas och rapportera om resultaten.

Översatt från: Google accepts the importance of SEO: PPC Paid Organic Report av Christina Malcolm