Google BERT - en av de största förändringarna inom sök

Google rullar nu ut BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers - en av de största förändringarna de någonsin gjort. BERT innebär i korthet att Google nu blir ännu bättre på att förstå intentionen och kontexten bakom varje sökning och därmed kan leverera det absolut mest relevanta sökresultatet- oavsett på vilket sätt en användare söker.

15% av alla miljarder sökningar som görs varje dag på Google är helt nya. Det är alltså en enorm mängd av sökningarna som Google aldrig tidigare sett och därmed inte direkt kan förutse vad som kan tänkas vara det mest relevanta resultatet. Som Google själva beskriver så handlar kärnan i sök om att förstå språk och oavsett hur du formulerar dig eller i vilken ordningsföljd dina sökord kommer, ska de kunna ge dig det mest relevanta resultatet. Det är just här BERT kommer in i bilden.

BERT är Googles senaste framgång inom datorlingvistik och förbättrar deras förmåga att tolka kontexten av sökfraser genom att titta på bland annat ordföljden; något som är extra användbart för att förstå intentionerna bakom sökfrågor de aldrig sett tidigare. Ett exempel på "BERT in Action" är nedan sökning som tidigare gav ett resultat som inte var relevant för den brasiliansk resenären, utan enbart gick på vilka sökord som fanns med i sökningen.  


Vilka sökningar påverkas?

Till en början kommer BERT att påverka 10% av alla sökningar som görs på engelska i USA och kommer sedan successivt att rullas ut på fler språk och marknader. 
BERT kommer att påverka både de vanliga sökresultaten och resultaten som syns över dessa, de så kallade "featured snippets". Detta innebär att du nu kan få mer relevanta resultat även när du som användare söker på ett mer konverserande sätt eller som Google beskriver, på det sätt som känns mest naturligt för dig.

Hur påverkar detta SEO framåt?

Google har alltid haft som mål att ge användaren det mest relevanta sökresultatet vid varje sökning och detta är ytterligare ett steg i denna riktning. Fortsätt, eller börja med, att kartlägga din målgrupps sökbeteende och intentioner för att skapa och optimera innehåll utifrån dessa insikter. Väg in fler variabler i sökordsanalyserna - tänk relevans och intention snarare än sökvolym. Kategorisera sökordsanalyserna utifrån var kunderna kan tänkas befinna sig i kund/köpresan och matcha webbplatsens innehåll med det din målgrupp efterfrågar, oavsett med vilka ord de gör det.