#Mätning & Analys

Google Analytics Summit 2014

Årets Google Analytics Summit i San Francisco har fokus på hur företag ska använda data för att ta beslut. Precis som vi på iProspect har sett är det vanligt att företag är duktiga på att samla in data men inte lika duktiga på att ta den data som samlats in och använda den till något konkret.

Enhanced ecommerce

Under konferensens första dag låg stort fokus på nyheterna i e-handelsmodulen i Google Analytics.

E-handelsmodulen får stöd för att illustrera hur kassaflödet ser ut, från att en besökare har tittat på en produkt, lagt den i varukorgen och förhoppningsvis nått kassan. Eventuella bortfall på vägen redovisas också tydligt.

Roll-up rapportering för Google Analytics Premium

Företag med flera olika webbegendomar i Google Analytics har haft problem med att samla denna data på ett och samma ställe för tydlig rapportering. Det är något som Google kommer att åtgärda med speciella roll-up-egendomar i Google Analytics som, istället för att registrera egen data, kopplar samman flera olika webbegendomar och kombinerar deras data.

Läs mer om Google Analytics Summit 2014 dag 1 och Roll-up rapportering på Google Analytics blogg.