Future Focus: Tillväxt i den digitala ekonomin

Hälften av världens befolkning är online. Det rör sig om 3,6 miljarder människor som har allt högre förväntningar på kommunikation, varumärkens förmåga att vara personliga samt krav på effektiva transaktioner av alla slag i den digitala ekonomin. iProspect har tagit fram ett whitepaper där vi blickar framåt för att hitta de viktigaste faktorerna för att skapa tillväxt och lönsamhet i en digital värld. Detta inkluderar bland annat:

  • Beslutsfattande baserat på data

  • Att bli mer personliga

  • Ekonomi

  • Connected Commerce

  • Flexibla organisationer