#SEM

Expanded Text Ads – Hur påverkar det dig?

Expanded Text Ads är ett annonsformat som Google nyligen har lanserat och som kommer att vara tillgängligt för alla i slutet av 2016. Det är inte många månader kvar av det här året och därför är det viktigt att redan nu ta reda på hur det kommer påverka hur ert varumärke exponeras i sökresultatet.

Vad är Expanded Text Ads?
Tidigare har annonstexterna i Googles sponsrade sökresultat bestått av en rubrik på 25 tecken och två beskrivningsrader á 35 tecken vardera. Utrymmet för annonsbudskapet har påverkat många som arbetar inom SEM (sökmarknadsföring) då vi många gånger har kämpat med att få plats med budskapet i det begränsade utrymmet. Nu har dock Google kommit med den glada nyheten och gett annonsörerna 47 % mer utrymme för tecken och viktiga budskap i sökresultatet på Google. Mer att leka med helt enkelt!


Exempel på standard annonsformat från Google Support

Expanded Text Ads består av två rubriker med 35 tecken vardera (båda i fet-stil och högst upp i annonsen!) samt en beskrivningsrad med 80 tecken. Det är inte bara teckenbegränsningen som utökats utan även visnings-URLen. Tidigare har vi manuellt knackat in URLen men nu i den nya Expanded Text Ads-versionen behöver vi endast lägga till så kallade ”paths.” Vi har tillgång till två ”paths” bestående av 15 tecken vardera som sedan kommer läggas tillsammans med din huvuddomän, till exempel: www.iProspect.se/path1/path2.


Exempel på Expanded Text Ad från Google Support

Varför har Google blivit så generös med teckenbegränsningen?
Användning av mobiler växer i rasande fart. Med anledning av skiftet från desktop till mobil behöver Google också följa trenden och förbättra Adwords och användarupplevelsen i olika enheter. Första steget i detta var att eliminera textannonser på högersidan i sökresultatet i desktop. Nu tar Google därför nästa steg och introducerar Expanded Text Ads som numera tar mer plats i sökresultatet.

Så effektiviserar du din uppdatering till Expanded Text Ads
Att omvandla alla dina standardannonser till Expanded Text Ads kan vara mycket tidskrävande. Speciellt om du har många rullande annonser eller driver e-handel med många kampanjer, annonsgrupper och annonstexter med flera olika annonsvariationer. Jag vill därför slå ett slag för en funktion i AdWords Editor som kan minska antalet timmar du behöver lägga ned på detta och hjälpa dig på vägen. Markera alla standardannonser som ska omvandlas till Expanded Text Ads och högerklicka för att sedan välja ”Export as expanded text ads.” På så sätt får du en färdig mall för dina standardannonser med rätt kolumner som du sedan bara behöver justera och ändra om till Expanded Text Ads och ladda upp i kontot.

3 snabba tips för att skriva bra Expanded Text Ads
1. Utnyttja rubrik 2 till att få plats med ännu en viktig USP för företaget som du tidigare inte hade plats för. 
2. Använd alltid en tydlig call-to-action. Vad vill du att besökaren ska göra när de klickar på din annons?
3. Utnyttja beskrivningsraden till fullo genom att skriva en mer flytande text eftersom utrymmet är betydligt större än tidigare.