#Mobile Strategy

Exempel på mobila mätpunkter

Idag sker 25% av alla sök från en smartphone. I slutet av 2014 räknar Google med att siffran kommer landa på 40%. Vi blir allt mer mobila och det är inte självklart hur vi ska mäta trafik som kommer från mobilen.

Nedan följer några exempel på mätpunkter man kan titta på när man analyserar besökarnas mobilbeteende från betalt sök.

Räckvidd och synlighet

Genom att titta på hur stor del av visningarna och klicken som kommer från mobila enheter kan man få en bra bild av hur många som faktiskt googlar i mobilen.

En stor andel av nya besökare kommer från mobila enheter. Nya besökare är viktigt, här finns den nya tillväxten. Mätpunkten ”Nya besökare” är därför extra viktig att hålla koll på.

Hur mycket söks det på varumärket i mobilen? Eftersom det är lätt att ändra annonsbudskap kan det vara bra att köpa sitt egna varumärke. Har man ofta kampanjer finns möjligheten att ändra texten i annonserna med relaterat kampanjbudskap. Viktigt att man säkerställer positionen i mobilen om en konkurrent syns, annars finns risken att konkurrenten får kunden.

Aktiva besökare från olika enheter

Engagemang

En undersökning som gjordes av fastighetsbolaget Citycon i våras visar att var femte svensk konsument använder sin smartphone när de handlar. Undersökningen omfattar 50 000 svenskar i åldrarna i åldrarna 18-71 år.

Mobilen används ofta när man är på språng, när man vill ta reda på någonting som t.ex. se prisuppgifter, ta reda på en adress eller lagersaldo för en vara. Har man en synlig annons vid detta söktillfälle som leder till prisuppgifter eller lagersaldo kan man fånga in fler besök som förhoppningsvis leder till en konvertering (köp).

Om en besökare navigerar runt mycket på webbplatsen vet man att engagemanget är stort. För att mäta besökarens engagemang kan man titta på:

  • Mikrokonverteringar (prissökning eller registreringar för nyhetsbrev)
  • Antal sidor per besök (sidor/besök)
  • Avvisningsfrekvens (Försvinner besökaren snabbt kan det bero på att kunden fått svar på vad den letat efter alt. kunden blev besviken och gick vidare)
  • Gen. besökslängd