#Paid social

Ett högre antal Likes förbättrar uppfattningen av ett varumärke

iProspect UK:s och Aegis Medias undersökning visar hur antalet Likes kopplat till ett varumärke i sociala medier påverkar människors uppfattning av varumärket.

För alla som arbetat med marknadsföring de senaste åren så är utvecklingen av sociala medier och deras betydelse för ens varumärke en utmaning. Att ens varumärke har många Likes eller följare i sociala medier ses ofta som viktigt, men bidraget som Likes och sociala medier har till ett varumärke är dock ännu relativt okänt. Likes och följare säger såklart inte allt. Och möjligheterna som öppnar sig genom sociala medier sträcker sig långt bortom Likes. Men frågan kvarstår ändå – vad är en Like värd?

Det finns ett gap mellan kunskap och investering i sociala medier. Sociala medier förändrar hur vi behöver tänka kring marknadsföring och varumärken, och det är viktigt att fastställa vilka värden sociala medier bidrar med. iProspect UK och Aegis Media genomförde därför en undersökning under hösten 2013 om varumärken i sociala medier. Till skillnad från mycket av den forskning som gjorts, som fokuserar på värdet av ett individuellt fan av ett varumärke, så fokuserar denna studie på fansens värde i flertal.

Undersökningen gjordes genom att analysera sambandet mellan hur många Likes en respondent trodde att ett varumärke hade, och hur positivt de besvarade olika frågor knutna till varumärket. Resultaten visar att ett högt antal Likes hjälper till att förbättra uppfattningen om ett varumärke. Det finns ett signifikant samband mellan hur många likes en respondent förväntade sig att ett varumärke skulle ha, och hur positivt de besvarade frågor om varumärket. Det positiva sambandet är mycket tydligt när antalet Likes ökar från Få till Medel (0-2000 Likes), och det avtar därefter mellan Medel och Högt (10 000+ Likes). Med ytterligare Likes över 10 000 stycken så ökar inte den positiva associationen i nämnvärd utsträckning.

Resultaten i undersökningen tyder på att Likes skapar en omedveten och omedelbar effekt hos oss som konsumenter. Mer frekventa användare av Facebook har en mer positiv association till antalet Likes kopplat till ett varumärke. Detta visar vikten av sociala medier som en plattform för att skapa positiva anknytningar till varumärken, och ger en indikation om att varumärken är ett välkommet inslag i sociala medier.

Undersökningen i sin helhet finns för nedladdning här.

Aegis-Media-Science-of-Social.pdf


iProspects helhetsapproach till sociala medier och digital interaktion försäkrar att våra kunder bygger en hållbar strategi för sitt varumärke och digitala närvaro. Tillgång till vårt globala nätverk och expertis inom digital marknadsföring ger våra kunder möjlighet att öka bygga holistiska digitala strategier och att öka den totala effektiviteten i sin marknadsföring.

iProspect är en global partner i att utveckla kundanpassade, datadrivna strategier som omformar konsumenters intention till handling. iProspects erbjudande inom digital marknadsföring innefattar webbanalys, sök, display, content, analytics, sociala medier samt strukturerad data och feeds.