#Mätning & Analys

'Besök' och 'besökare' finns inte längre i Google Analytics

Den uppmärksamme har antagligen redan upptäckt att 'visits' och 'unique visitors' har försvunnit från webbrapporterna i Google Analytics och istället ersatts med 'sessions' och 'users'.

Google Analytics är mest känt som ett  verktyg för att analysera trafiken till och på webbplatser, men det finns fler användningsområden. En funktionalitet som har blivit allt viktigare på senare tid, men som fortfarande inte är fullt utnyttjad, är möjligheten att spåra användningen i appar. Nu kan denna appdata integreras med webbdata i rapporterna för att skapa en bättre bild av hur användningen ser ut mellan enheter och mellan webbplats och app.

De traditionella termerna 'visits' och 'unique visitors' som används inom webbanalys passar inte för appar där man istället använder sig av termerna 'sessions' och 'users'. I samband med att Google Analytics nu integrerar webbdata och appdata försvinner alltså 'visits' till förmån för 'sessions' och 'unique visitors' ersätts av 'users'.

Det är bara namnen som förändras så siffrorna är jämförbara med historisk data.

Läs mer på Google Analytics blogg.