Google Analytics Partner Summit 2017

Google Analytics Partner Summit 2017

Som en kollega sa: "De visar en massa saker som man inte får berätta något om för någon". Det är en relativt passande beskrivning av Google Analytics Summit, Googles egna årliga konferens för partners som i år hölls på klassiska hotell Fairmont i San Francisco. Allt som visas är konfidentiellt vilket påtalas frekvent under konferensen. På plats från DAN i Sverige var jag själv och mina nya koncernkollegor Lars och Christoffer från Outfox. De båda gjorde sin sjunde konferens vilket gett dem möjligheten att uppleva hur tillställningen vuxit från en relativt blygsam träff som kunde husera i ett auditorium på Googleplex till dagens jättekonferens med flera hundra deltagare från hela världen. Temat för årets konferens är "Measurement for Growth" vilket känns mer som ett klatschigt namn än något som genomsyrar produktnyhetspresentationerna, ligger fokus snarare på ökad funktionalitet och integration mellan verktygen.  

 

Vilka är det då som deltar på konferensen? Google har över 500 Analytics Partners över hela världen med majoriteten i Europa och Nordamerika. Flertalet är "Service Partners" vilket innebär att Google kan rekommendera deras tjänster till slutkunder som behöver hjälp med implementationer och analyser kopplat till Google Analytics. Ett antal av de deltagande bolagen är utöver att vara Service Partners också Sales Partners. Sales Partners är återförsäljare av hela eller delar av Googles 360 Produktsuite. (iProspect och Outfox är båda Sales Partners). Vad kan då sägas om människorna som deltar? Den enkla versionen att det generellt är väldigt smarta och kanske lite nördiga människor som i många fall rest långt för att få ta del av nyheter och träffa människorna bakom produkterna. Ett säkert tecken på att många inte är främmande för programmering är att så fort det kommer upp en slide med kod under en presentation tar majoriteten upp sina telefoner för att dokumentera det som visas. Nivån på frågorna som ställs är också generellt väldigt hög och rejält med applåder ges till de ingenjörer som utvecklat särskilt intressant funktioner.

Den 'typiska' deltagaren var en analytiker från Europa eller Nordamerika

 

Under en av kvällarna hölls en så kallad "Fireside Chat" med Paul Muret som var en av grundarna av Urchin. Urchin är produkten som köptes av Google och brandades om till Google Analytics. Paul är den sista av Urchingrundarna som är kvar på Google och har klättrat till en av de tyngsta positionerna på företaget så hans tankar om framtiden var intressanta att lyssna på.   

 

Daniel Wigley iProspect UK

Hur kan man då sammanfatta konferensen utan att avslöja för mycket (eller bara marginellt mer än att den faktiskt ägt rum)? Produkterna blir allt mer avancerade (men i många fall enklare att använda/koppla ihop), tar in mer maskininlärning och DoubleClick nämns allt mer i samband med Google Analytics. Dentsu Aegis Network har valt att satsa hårt på att maximera värdet av att nyttja de båda sistnämnda verktygen tillsammans så det är på det stora hela mycket positivt att Google själva väljer att trycka hårdare på de unika fördelarna som kommer av att jobba integrerat med 360 Suiten och DoubleClick-Stacken. Ett bevis för att vi är på rätt väg och kan erbjuda våra kunder något unikt är att iProspect, som ensam partner, presenterade på scenen tillsammans med Google under konferensen.