Amazon SEO: Så rankar du bättre än konkurrenterna

Amazon har inte ännu kommit till Sverige men allt fler är övertygade om att det inte dröjer alltför länge tills de har etablerat sig även här – och när det väl händer kommer konkurrensen bli stenhård bland alla handlare. I USA står Amazon för hälften av all e-handel, och till skillnad mot vad folk tror börjar mer än 54% av produktsökningarna på Amazon och inte Google. Med tanke på att så mycket affärer görs på plattformen är det därför viktigt för företag att lära sig hur man kommer så högt upp i sökresultaten som möjligt. I den här artikeln kommer vi att gå in på hur du med hjälp av Amazon SEO kan optimera och vinna över konkurrenterna med dina produktsidor.

Sökmotoroptimering (SEO) syftar till alla aktiviteter du utför för att öka en hemsidas synlighet i sökmotorernas organiska sökresultat. Ju bättre du optimerar dina sidor, desto högre kan sidorna ranka - vilket i sin tur gör att du kan få fler besök och därmed fler konverteringar. Det inte många tänker på är att Amazon också är en sökmotor där kan du optimera och få en högre rankning av din produktsida på samma sätt som du optimerar för att synas på Google. Den stora skillnaden är att rankningsfaktorerna på Amazon ställer andra krav på dig, vilket vi kommer gå igenom här.

Ett kundcentrerat företag

Ända sedan Amazon startades 1994 har grundaren Jeff Bezos, sagt att de är ett kundcentrerat företag, och att “kunden är i centrum för allting” de gör. Samtidigt får man inte glömma att Amazon är vinstdrivet och får betalt vanligtvis mellan 8-15% vid varje produktförsäljning på deras plattform.

Kombinationen av att sätta kunden i centrum samtidigt som de vill tjäna pengar är det som har format algoritmerna. För dig som säljare innebär det att om du fokuserar på den kombinationen, nöjda kunder och hög försäljning, så kommer dina produkter att gynnas i sökresultaten och ranka högre.

Det är viktigt att ranka högt

Studier visar att 70% av de som använder sig av Amazon för att söka efter potentiella produkter att köpa, inte går vidare till sida 2 i sökresultaten. Det gör att sökmotoroptimering på plattformen, även kallad för Amazon SEO, blir ännu viktigare för dig som säljare - för ligger din produkt inte på förstasidan riskerar du att kunderna missar att se din produkt.

Låt oss nu titta närmare på de faktorer som påverkar produkternas ranking mest.

Fem saker som påverkar din rankning mest

Amazons sökmotor har flera kriterier som den använder sig utav när den utvärderar dina produkter för att avgöra produkternas ranking i sökresultaten. Det finns flera saker som påverkar hur högt din produkt rankar, och de fem viktigaste är:

 • Optimerade produktsidor
  Dina produktsidor är optimerade så att viktiga egenskaper av produkten framhävs och blir anpassad för Amazons algoritmer, för att lätt kunna avgöra huruvida din specifika produkt är relevant för kunden.
 • Positiva kundrecensioner
  Du har många och positiva recensioner från kunder.
 • Hög konverteringsgrad
  Dina produktsidor har många konverteringar, och det är även viktigt med tiden det tar från det att kunden kommer in till produktsidan tills det att kunden har köpt produkten. Ett sätt att ha koll på konverteringarna är genom nyckeltalet "sales rank", som alla produktsidor har. Amazons sales rank visar hur bra din produkt konverterar jämfört med andra konkurrerande produkter inom samma kategori.
 • Snabb leveranstid
  Produkten som kunden köpt lämnar ditt lager snabbt och når kunden i tid.
 • Amazon FBA (Fulfilment by Amazon)
  Dina produkten hanteras via Amazon FBA som är en tjänst där Amazon sköter lagerhantering, packning, distribution till kund, returhantering och kundservice.

I den här artikeln kommer vi endast att gå igenom den första faktorn, nämligen hur du optimerar dina produkter för att ranka högt på Amazon. I våra andra artiklar kommer vi att göra djupdykningar in i de andra faktorerna och ge konkreta tips på hur du arbetar med dem.

Hur du optimerar dina produktsidor

När du ska optimera dina produktsidor på Amazon finns det några saker som du bör tänka på för att förbättra produktens synlighet i sökresultaten.

1. PRODUKTTITELN

Produktens titel är bland det första kunden ser i sökresultaten - och därför är det viktigt att genast locka till sig kundens uppmärksamhet. Titeln ska attrahera och informera kunden.

Fokusera på sökord som är direkt relevanta för produkten, använd dig t.ex. av de sökord kunderna själva använder sig av när de söker på Amazon. Undvik sökord som kan förvirra kunden.

Din titel bör innehålla följande:

 • Varumärkets namn: Det rekommenderas att du alltid använder varumärkets namn först.
 • Sökord: Försök att använda cirka tre sökord som kunden själv använder sig av, om det är möjligt.
 • Färg, kvantitet, variationer och modellnummer: Skriv dessa i titeln först efter att du har skrivit varumärkets namn och sökord. Det är bra om eventuella modellnummer finns med i titeln då besökare ofta jämför produkter genom att söka på modellnummer.

 

2. BULLETPOINTS

Du säljer dina produkter med hjälp av bra skrivna bulletpoints. Bulletpoints är kortfattad och beskrivande information om produkten i punktformat. Det är bland det första som kunden ser när de kommer in på en produktsida, och för att fånga kundens uppmärksamhet ska informationen vara kort, koncis och återspegla sökorden.

Bulletpoints påverkar vanligtvis inte din rankning men det är ändå viktigt att den viktigaste informationen finns i punktform och direkt fångar kundens uppmärksamhet då många inte scrollar ner på sidan. Lyckas du få kunden att köpa produkten, påverkar det däremot din rankning positivt då konvertering är en rankningsfaktor.

En rekommenderad struktur är att du skriver dina bulletpoints på följande sätt (med cirka 80 tecken per punkt):

Punkt 1: Sammanfatta produkten på ett övergripande sätt.

Punkt 2: Berätta om materialet, om konstruktionen och om det eventuellt krävs att kunden monterar ihop produkten.
Punkt 3: Berätta om stora och viktiga produktegenskaper.

Punkt 4: Berätta om lite mindre produktegenskaper.

Punkt 5: Berätta om eventuella tillbehör som kommer tillsammans med produkten.

3. PRODUKTINFORMATION (TEKNISKA DETALJER)

Längre ner på produktsidan har du möjlighet att skriva produktinformation som mer ingående beskriver tekniska detaljer. Att fylla på med information här är ett lätt sätt att differentiera sig från konkurrenterna och ge kunderna vad de vill ha, nämligen produktspecifikationer såsom vikt, mått etc.

Många säljare missar att lägga upp specifik information, vilket kan påverka rankningen då Amazon ser den här informationen som en viktig rankingfaktor. Visserligen efterfrågar många kunder denna informationen, men framför allt visar du Amazon att du är kunnig och noggrann när det kommer till dina egna produkter. Dessutom kan den extra informationen även minska antalet negativa kundrecensioner och frågor du får från kunder.

4. PRODUKTBESKRIVNING

I produktbeskrivningsdelen skriver man om viktiga produktegenskaper, utan att uttrycka en åsikt. Dessa beskrivningar bör vara skrivna i paragrafform och i kompletta meningar som är lätta och intressanta för kunden att läsa.

Innehållet i produktbeskrivningen bör förutom viktiga produktegenskaper även täcka produktens positionering inom sin produktkategori, samt expandera vidare på detaljerna som listades upp i bulletpoints. Information om material och konstruktion, kontroller och inställningar samt medföljande delar och tillbehör är avgörande för kundens köpbeslut. Se även till att inkludera exakta mått, särskilda vårdinstruktioner och garantiinformation.

Andra relevanta ämnen att ta upp är tillverkningsland, säkerhetsanvisningar eller varningar, hur produkten tillverkades eller testades, samt information om stora utmärkelser som produkten har fått. Om du skulle bli osäker på hur mycket information du ska ha med brukar det oftast vara bättre att ha med för mycket än för lite med tanke på att produktbeskrivningen är den enda detaljerade informationen som kunden har inför sitt köpbeslut, innan produkten börjar få recensioner.

4. BEST PRACTICE

För att lyckas på Amazon och höja kvalitén på produktsidorna följer här tre tips att tänka på inför skrivandet av produktinformationen.

HÅLL TITLARNA KORTA OCH RELEVANTA

Kunder idag scrollar snabbt och surfar ofta från mobiler, för att fånga deras uppmärksamhet håll titlarna korta och tydliga samtidigt som du tar med de viktiga sökorden. Gör din research kring vilka ord kunder använder för att söka efter produkten, och använd dessa sökord i samma ordning kunderna själva logiskt hade använt dem.

VAR TYDLIG, ÄRLIG OCH BESKRIVANDE

Använd en konsekvent ton för all produktinformation samt korrekta och tydliga bulletpoints - speciellt för produkter med variationer i färg, storlek eller textur – för att öka förtroendet hos kunden. Risken för returer och problem efter köpet minskas om kunden vet de exakta detaljerna om produkten innan köpet.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ NEGATIVA KUNDRECENSIONER OCH FRÅGOR FRÅN BESÖKARE

Korrekt och informativ produktinformation är väldigt viktig. Det kan samtidigt vara svårt att bemöta eventuella frågor från kunden på förhand, och för att kontinuerligt förbättra produktinformationen är det bra att regelbundet gå igenom eventuellt negativa kundrecensioner och frågor.

Negativa kundrecensioner: Negativa kundrecensioner kan förekomma då produkten inte lever upp till kundens förväntningar. En produkt kanske exempelvis saknar specifikationer om vikt, och då kanske kunden klagar över att produkten var tyngre än väntat, vilket kan leda till en negativ kundrecension.

Frågor från kunder: Om det saknas specifik information om produkten som kunden anser vara viktig, kan det leda till att kunden tvekar inför sitt köp alternativt ställer specifika frågor om produkten. I båda fallen kan denna tvekan eller osäkerhet leda till att du förlorar kunden. Var snabb med att svara på frågor från kunder då det kan öka kundens förtroende för dig.

5. PRODUKTBILDER

En av de viktigaste faktorerna för framgång på Amazon är produktbilden du använder. Ditt val av bild påverkar din försäljning, vilket i sin tur påverkar rankningen. Bilden är ofta det första som kunden uppmärksammar, antingen i sökresultaten eller som rekommendationer på en annan produktsida. Bilderna ska därför vara av hög kvalité, och visa upp produkten och varumärket på ett bra sätt.

De flesta produkter på Amazon har en huvudbild, vilket syns i sökresultaten och även som en stor bild när kunderna kommer in på en produktsida. Du kan även lägga till kompletterande bilder, vilket kan användas för att lyfta fram vissa av produktens egenskaper.

HUVUDBILDEN

Huvudbilden är den som kommer att synas mest på Amazons plattform. Den kommer att visas som miniatyrbild på produktrekommendationer, på sponsrade annonser och i sökresultaten, och även som den stora bilden som visas när kunden kommer in på en produktsida. Det är därför avgörande att det är en högkvalitativ bild som speglar produkten väl.

Amazons riktlinjer för huvudbilden är följande:

 • Hela produkten måste finnas med i bilden
 • Bakgrunden måste vara helt vitt
 • Produkten måste fylla minst 85% av bilden
 • Huvudbilden får inte innehålla någon text eller andra bilder

Här kan du läsa mer om alla de krav som behöver uppfyllas för att dina produktbilder ska visas på Amazon.

KOMPLETTERANDE BILDER

De kompletterande bilderna är användbara för att visa upp detaljer, egenskaper som inte är särskilt tydliga eller uppenbara i huvudbilden samt för att visa upp produkten i ett sammanhang. Det är bra att visa upp hur produkten passar in i kundens livsstil då det kan uppmuntra kunden att föreställa sig hur de själva använder produkten och hur de har nytta av den.

BEST PRACTICE FÖR BILDER

Följ Amazons riktlinjer till punkt och pricka, och använd dig av bilder med hög kvalité för att Amazon ska godkänna din publicering på plattformen. Högkvalitativa bilder ger kunden ett gott intryck av produkten och varumärket medan en suddig bild riskerar att ge ett oprofessionellt intryck, vilket kan påverka ditt varumärke negativt. En suddig bild riskerar dessutom att inte produktens viktiga egenskaper framhävs och kommer troligen inte att sälja bra då kunderna inte kommer att bli fullt medvetna om fördelarna eller är osäkra om vad de faktiskt köper.

Övriga faktorer som påverkar rankningen

BACKEND SÖKORD

Backend sökord påminner om “Meta Keywords”. Det är ord som du själv väljer för att berätta för Amazon i vilka produktsökningar och sammanhang som du vill att produkten ska synas i. Backend sökorden är dolda för kunder och de hjälper produkten att synas bättre i sökresultaten.

När du väljer dina backend sökord, välj då ord och fraser som kunden använder sig av när de söker efter en produkt som din. Om du exempelvis säljer handlotion, är det bra att veta att kunden istället kanske söker på “hand fuktkräm”, och då behöver du ha med “hand fuktkräm” som ett av dina backend sökord för att se till att produkten syns i kundernas sökresultat.

Alla dessa sökord skriver du in när du lägger upp en produkt på plattformen. Det finns specifika rader att fylla i och totalt får du använda 250 tecken (antal tecken kan variera från land till land). Det som är positivt är att du kan ändra sökorden när som helst, och därför är det en god idé att regelbundet se över kunders sökbeteenden och anpassa dina backend sökord därefter.

VARUMÄRKESREGISTRET

Amazon har ett varumärkesregister som heter Amazon Brand Registry, och dit kan du skriva in ditt varumärke (under förutsättning att man har ett registrerat varumärke). Det här registret är en möjlighet för företag att differentiera sig gentemot andra säljare på Amazon och se till att deras produktsidor får lite mer auktoritet och därmed påverkas positivt i sökresultaten. Utöver detta får även varumärkesägare en större kontroll över produkters titlar, produktinformation, bilder och dess andra egenskaper. Det kan vara extra viktigt om du har en produkt som du vill marknadsföra på ett visst sätt eller med en viss ton.

Enhanced Brand Content

Ytterligare en fördel med att bli registrerad som varumärkesägare via Amazon Brand Registry är att du får tillgång till något som heter Enhanced Brand Content (EBC), av vissa även kallad för A+. Detta är ett bra verktyg som kan hjälpa till att öka produktsidans konverteringar om du använder den effektivt.

EBC gör det möjligt för dig att utöka informationen du har på din produktsida för att bättre kunna utbilda kunder och hjälpa dem att fatta mer informerade beslut. Med hjälp av verktyget kan du skapa en unik design och berätta om produktens egenskaper och varumärke på ett rikare sätt.

Best practice för Enhanced Brand Content:

•    Ta itu med kundens köphinder
•    Ha ett innehåll som gör köpbeslutet enkelt
•    Ha med storytelling om ditt varumärke
•    Använd effektiva högupplösta bilder
•    Ge ny och exakt information utan att upprepa det som tidigare skrivits


LAGERSALDO

Amazon SEO handlar inte bara om vad som kan få din produkt att klättra i rankningarna, utan det handlar lika mycket om vad som kan få din produkt att falla i rankningarna.

Många känner inte till att om ens lagersaldo blir noll kommer produktens ranking att falla snabbt. Det borde i och för sig inte vara överraskande med tanke på att Amazon tjänar pengar varje gång de säljer en produkt, och om det inte finns produkter att sälja så har Amazon inga incitament att visa produkten. Det är en god idé att se till att ha ett lagersaldo för minst fyra veckor framåt.

KUNDRECENSIONER

Positiva kundrecensioner på Amazon leder till att du säljer fler produkter, och desto fler produkter du säljer desto mer ökar chansen till att produktsidan stiger i sökresultaten.

Varför påverkar kundrecensioner försäljningen så mycket? I en studie som gjordes i Nordamerka sa 79% av personerna att de litade på recensioner på internet lika mycket som personliga rekommendationer. Med tanke på att vissa produkter på Amazon har tusentals med recensioner är det därför inte överraskande att kunder dras till plattformen för att utforska vilka produkter de ska handla.

Kundrecensioner påverkar försäljningen, vilket i sin tur påverkar produktens rankning, och det betyder att kundrecensioner på sätt och vis blir en indirekt rankningsfaktor. Det kan vara knepigt för dig som säljare att påverka kundrecensionerna utan att bryta mot Amazons riktlinjer, så det bästa du kan göra är att ha produkter som lever upp till kundens förväntningar, ha detaljrik och relevant produktinformation, ge utmärkt service, svara snabbt på kunders frågor och se till att produkten snabbt levereras till kunden.

Det är bra att känna till att Amazon automatiskt skickar ut emails till kunden efter köpet och ber dem lämna recensioner och feedback. Du behöver därmed själv inte efterfråga recensionen. Om du ändå skulle välja att kontakta kunden för att de

ska lämna recensioner så får du inte be om positiva recensioner, enbart kontakta kunder som har haft positiva upplevelser eller på något sätt försöka påverka kundernas recension. Gör du det bryter du mot Amazons riktlinjer som du kan läsa mer om här.

Rekommendationer – så blir du framgångsrik på amazon

Du har nog vid det här laget märkt att Amazon är en holistisk plattform där du som företagare behöver ha koll på en massa olika saker för att bli framgångsrik. Avslutningsvis önskar vi att du ska ha med dig följande:

 1. Ha en plan för hur du ska driva trafik till produktsidorna. Arbete med Amazon SEO och optimera produkterna bör vara en central del i din plan, och kom ihåg också att du samtidigt kan behöva jobba med annonsering på Amazon och andra marknadsföringsaktiviteter för att snabbt få en produkt att stiga i sökresultaten.
 2. Ta reda vad som verkligen driver konvertering på produktsidorna. Testa dig kontinuerligt fram för att se vad som fungerar bäst för just din produkt, och kom ihåg att ha koll på kundrecensioner och frågor från kunder då dessa ger rika insikter om hur du bör ändra ert innehåll på sidorna för att öka konverteringarna.
 3. Förstå att hur du driver ditt företag på Amazon påverkar din rankning på sidan. Besökstrafik och konvertering är viktigt samtidigt som du behöver komma ihåg att det finns andra saker som också påverkar rankingen, som t.ex. ditt lagersaldo, hur snabbt du levererar produkterna, hur bra kundservice du ger och mycket annat.

Vi följer utvecklingen med spänning och nyfikenhet över hur Amazons intåg kommer att förändra e-handelskartan i Sverige. Förändring innebär som alltid utmaningar men också väldigt mycket möjligheter. Det är de företagen som snabbast anpassar sig till den nya verkligheten som också är de som har möjlighet att skörda de största frukterna. Hur förbereder du dig på att Amazon kommer till Sverige?