#Mätning & Analys

Ny funktion i Adwords visar konverteringar över flera enheter

Människor använder sig i allt större utsträckning av olika enheter, såsom dator, mobiltelefon och surfplatta när de utför ärenden på nätet. En konsument på jakt efter en ny tv kan inleda sin köpprocess genom att söka efter information om TV-apparater via sin telefon, för att sedan genomföra det slutliga köpet via sin dator. För att kunna planera digital marknadsföring blir det därför allt viktigare att skaffa sig en helhetsbild av hur konsumenterna agerar på olika enheter innan de konverterar. Ju mer heltäckande bilden är, desto lättare är det att kommunicera effektivt mot sin målgrupp vid rätt tillfälle.

Under hösten tillkommer en funktion i Google Adwords; Estimated cross device conversions. Det är en ny typ av konverteringsmätning som mäter omvandlingar mellan enheter. Om någon surfar på mobilen, och sedan köper vid datorn, går det nu alltså att  – förutom de vanliga omvandlingssiffrorna – få ett uppskattat värde kring vad olika enheter bidragit med. Enligt Google kommer det framöver även tillkomma ytterligare konverteringsmätningar som uppskattar värdet av telefonsamtal och fysiska butiksbesök.  Samlingsnamnet för de nya typerna av mätning  är Estimated total conversions.

iProspect ser den nya funktionen som ett  välkommet inslag för att bättre förstå konsumenterna i den digitala vardagen.

 

Mer information om nyheten finns i Googles officiella blogg om Adwords.