Google uppdaterar till upp mot 300 teckens meta beskrivningar

Google förändrar sin SERP ständigt för att göra plats för förbättringar. Det var bara runt två år sedan som de rullade ut titlar som sträckte sig upp mot 70 tecken istället för runt 60 som vi blivit vana vid. Men i början av 2018 började även meta beskrivningarna att bli längre. I vissa sökningar märkte man en fördubbling av textlängden. Från ca 156 tecken till runt 300 tecken. Det betyder att vi har gått ifrån 2 - 3 rader av text till upp emot 5 - 6 rader. På mobilen är det ungefär samma procentuella förändring som på desktop och meta beskrivningarna sträcker sig nu till ungefär 200 - 220 tecken från att ha varit på runt 120 tecken. Det egentliga sättet att räkna hur mycket man kan skriva på både titel och meta beskrivning är egentligen pixelbredd och inte tecken, därför blir det ett ungefärligt teckenantal som sätts som rekommendationer. Vad är då fördelar och nackdelarna med de här förändringarna?

+ Vi får möjlighet att beskriva mer av vad sidan besökaren ska klicka sig in på handlar      om, lägga till fler USP:ar och använda mer av våra copykunskaper till att locka in            dem till webbplatsen.
+ De organiska träffarna tar upp mer plats i sökresultatet.
+ De organiska träffarna skiljer sig ifrån de köpta annonserna, men beroende på hur          de köpt annonserna kommer att se ut i framtiden så kan det bara vara tillfälligt.
+ Vi kan börja skriva en längre meta beskrivning för att urskilja oss från konkurrenter      som än så länge inte anammat 300 tecken. 

–  Kommer en längre/större snippet göra att färre webbplatser får plats på första               sidan (idag är det generellt 10 organiska sökresultat som syns på varje sida)?
–  Allt färre Snippets syns above fold, vilket kan försämra CTR:en för plats 4 - 6                    eftersom man nu måste scrolla längre för att komma ner till dem, detta gäller                   särskilt på mobilen. 
–  Vad är egentligen tanken bakom en längre meta beskrivning? Går vi inte mot att läs       allt mindre och bara precis scanna sökresultatet efter våra utvalda sökord? Är det         någon som kommer att ta sig tid att läsa 300 tecken av meta beskrivningar? Är det         någon som tar sig tid att läsa 156 tecken?

Meta description då:

Meta beskrivning nu:


Våra rekommendationer:
Välj ut några av era viktiga sidor/populära sidor/de som kräver en hög CTR och skapa 300 teckens meta beskrivningar på dessa. I vissa fall kommer Google att göra sin egna version (ännu en anledning att ha en välskriven, sökordsoptimerad text på sin landningssida som Google kan plocka upp) trots att du redan skrivit en. Men för att undvika det och ha full kontroll så bör meta beskrivningen alltid innehålla de utvalda sökorden för en viss sida. 
Se också hur SERP:en ser ut vid en sökning bland era viktiga sökord. Har era konkurrenter långa meta beskrivningar så kan det vara någon av dessa som drar besökarens blick till sig, trots att det är du som rankar 1:a. Har många konkurrenter en längre meta beskrivning så kommer troligen även din att plockas upp. Syns du inte så finns du inte? Lite så fungerar det i söket.