#

REL=canonical - varför de används och vanliga fel

Att använda sig av så kallade canonical taggar (rel=canonical) innebär i korthet att man talar om för Google vilken version av en sida som duplicerats som ska prioriteras i sökresultaten. Det kan till exempel handla om URLer som är åtkomliga via flera sökvägar, innehåll som fetchas från andra sidor eller kampanjspårningskoder.

Kodexempel ser ut enligt följande och placeras innanför webbplatsens <head>-taggar:

<link rel=”canonical” href=”http://www.iProspect.se/seo/nyheter” />

Här nedan följer därför tre vanliga problem med implementering av canonical:

1. Canonical vid paginering

Låt oss anta att du har en artikelserie eller artikelkategori som är uppdelad på flera sidor.

Att ange Sida 1 som den “föredragna” sidan, genom att sätta canonical taggar på efterföljande sidor, är fel väg att gå då övriga sidor inte har samma innehåll. Använing av rel=canonical i detta fall kan i värsta fall leda till att innehållet på efterföljande sidor inte indexeras alls. Detta eftersom vi genom canonical taggarna berättat för Google att de har samma innehåll som Sida 1.

Google rekommenderar istället uppmärkning genom rel = ”prev” och rel = ”next” attribut.

2. Felskrivning av absoluta URLer

Skillnaden mellan absoluta och relativa urler är att en absolut URL innehåller HTTP följt av domännamn medan relativa urler anger sökvägen genom mappstruktur.

Exempel:

Absolut url:

<link rel=”canonical” href=”http://www.iProspect.se/seo/nyheter” />

Relativ url:

<link rel=”canonical” href=”/seo/nyheter” />

Länken <link rel=”canonical” href=” iProspect.se/seo/nyheter” /> blir alltså <link rel=”canonical” href=”http://www.iProspect.se/iProspect.se/seo/nyheter” />

Vid implementering av rel=”canonical” är Googles rekommendation absoluta länkar.

3. Canonicals i <body>-delen

Ett vanligt problem är att elementet ligger på fel plats i koden. Dubbelkolla därför om dina canonical taggar ligger innanför-taggarna på webbplatsen. Gärna så tidigt som möjligt.
 

Läs mer om canonical på:
Googles hjälpcenter