Exjobb på iProspect

Planerar du examensarbetet? Skriv det för oss!

Examensarbete inom digital marknadsföring

När du skriver examensarbete hos oss ges du möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. Vi har möjlighet att handleda examensarbete inom områdena marknadsföring, kommunikation, mediavetenskap, sociala medier, applikationsutveckling, webbutveckling och data management.

Förslag på möjliga frågeställningar/områden att skriva exjobb om: 

Hur kan olika tillämpningar automatiskt förbättra digitala marknadsföringskampanjer?

 • Hur kan användningen av till exempel globala väderdata förbättra sökmarknadsföringskampanjer?
 • Hur kan lokal marknadsföring driva trafik till fysiska butiker?
 • Hur kan web scraping förbättra våra strategier för sökmarknadsföring och display?
 • Hur kan attributionsmodeller matas in i våra programmatiska köp? 
 • Hur kan vi lösa den heliga graalen; cross device marketing?
 • Digital transformation; hur kan vi effektivisera vår rapportering av sökmarknadsföring?
 • Content gap generering- dashboard: Genom att samla in sökfrågor från det betalda söket (SEM) och se hur vi rankar organiskt på dessa kan vi på ett enkelt sätt kartlägga luckor i innehållet och på det sättet snabba på content creation-processen.

Besök våra olika tjänsteområden för att se mer kring vilka ämnen ditt examensarbete kan beröra. Har du andra idéer på exjobb är du självklart varmt välkommen att skicka in ditt förslag!

Låter detta intressant? Hör av dig till oss genom att skicka ett mejl till careers@iprospect.se 


In English

When you write your thesis at iProspect, you are given the opportunity to go from theory to practice. We are able to supervise degree projects in the areas of marketing, communications, media, science, social media, application development, web development and data management.


Suggestions for topics/areas for your degree project: 

How can applications automatically improve digital marketing campaigns:

 • How can the use of for example global weather data improve search marketing campaigns?
 • How can local marketing drive traffic to physical stores?
 • How can web scraping improve our strategies for search engine marketing and display?
 • How can attribution modelling be fed into our programmatic buying? 
 • How can applications solve the holy grail: cross device marketing?  
 • Digital transformation: How can applications improve our search engine marketing reports?
 • Content gap generator – dashboard: By collecting search queries from Paid Search (SEM) and checking their organic rankings we can easily spot gaps in our content and make the content creation process faster.

Read about our services to learn more about what you can write about. If you have other ideas for a topic, you are more than welcome to send us your suggestion. 

Sounds interesting? Please contact us by sending an email to careers@iprospect.se