2017-01-26

Master Class - Trendspaning med Facebook, Google & iProspect

Nytt år och nya utmaningar - men vilka är de nya utmaningarna?

Vi lever i en tid där den digitala utvecklingen går fortare än någonsin och i vår föränderliga bransch är det viktigt att försöka ligga steget före och hela tiden blicka framåt. Därför bjuder vi in till en trendspaning där vi tillsammans med våra partners Facebook och Google kommer att presentera vad vi tror kommer att bli några av de viktigaste områdena att lägga fokus på under 2017 och de kommande åren.

Master Class är som vanligt kostnadsfritt. Vi börjar med frukost kl 8.00 och föreläsningarna startar 8.30 och håller på fram till kl 10.00.

Var: Green Room i Dentsu Aegis lokaler på Åsögatan 108. Ingång sker genom den koncerngemensamma receptionen på plan 8.

När: 2017-01-26 Kl. 8.00-10.00

iProspect om framtiden

Vi på iProspect kommer att tala ur ett byråperspektiv och ta upp några av de viktigaste utmaningarna som vi ser att organisationer brottas med dagligen och hur ni som företag bör tänka för att hänga med i den digitala transformationen. Representanter från olika områden kommer även att dela med sig av sina insikter för att svara på vad vi tror kommer bli de största trenderna under 2017.

Facebook - Johnas Liljegren

Johnas berör trender som formar medieköp, mediekonsumtion och konsumentbeteenden 2017 och framåt. Hur utvecklas företags närvaro i meddelandeappar i takt med att användandet ökar? Hur agerar handlare när traditionell retail får tillgång till mer av de insikter som e-handlare haft? Hur ser Facebook generellt på utvecklingen de kommande åren?

Google - Magnus Friberg

Magnus kommer att prata generellt om trender och tillväxtekonomin. Han kommer att ta upp tre stora konsument-/tech trender och tala mer kring hur dessa relaterar till vår industri.