2016-05-26

Master Class - Datavisualisering

Göteborg

Välkommen till Master Class

Den 26/5 kl 8.00 på Elite Plaza Hotel i Göteborg anordnar iProspect Master Class på ämnet Datavisualisering med Martin Winberg från iProspect och kundcase med Mats Hökdahl från Vattenfall.

Datavisualisering och dashboards

Fler och fler organisationer samlar allt större mängder data som samtidigt är mer komplex vilket skapar ett växande behov av att kunna förenkla och tillgängliggöra datan för relevanta intressenter i organisationen. Genom smarta visualiseringssystem kan vi automatiskt sammanfoga data från olika datakällor. Detta ger oss möjligheten att presentera informationen på ett sätt som hela organisationen kan ta till sig - så glöm komplexa system som Google Analytics och gråa Excel-ark! Kom och lyssna på våra experter och se exempel på skräddarsydda dashboards som vi har utvecklat tillsammans med våra kunder. Vi kommer att avsluta seminariet med frågor till vår kund Vattenfall, som kommer att dela med sig av sina erfarenheter kring införandet av dashboards i organisationen och dess effekter.

Agenda
- Dagens utmaningar med stora mängder data
- Vad det finns för nytta och möjligheter
- Hur du kommer igång med dashboards och undviker vanliga fallgropar
- Inspiration och exempel på dashboards
- Kundcase: Vattenfall
- Avslutande frågor till iProspect och Vattenfall


Eventet är kostnadsfritt. Vi börjar med Frukost kl 8.00, Föreläsningen börjar kl: 8.30 och håller på fram till cirka kl: 10.00. 

Var:
Elite Plaza Hotel i konferenslokal Sveasalen
Västra Hamngatan 3

När:
2016-05-26 Kl: 8.00 - 10.00

OBS. Begränsat antal platser

Martin Winberg är SEO- och Analytics- specialist på iProspect, med flerårig erfarenhet av arbete med analyticsfrågor för stora organisationer.