Mål 

Att skapa fortsatt tillväxt i ett redan starkt konto. Synoptik har mångårig erfarenhet av Google AdWords och har ett konto som utvecklats under lång tid. Genom löpande optimering generera fler konvertering än föregående år.