Synoptik

Mål 

Att skapa fortsatt tillväxt i ett redan starkt konto. Synoptik har mångårig erfarenhet av Google AdWords och har ett konto som utvecklats under lång tid. Genom löpande optimering generera fler konvertering än föregående år.

Utmaning

Att med befintlig budget öka besökares engagemang och underlätta vägen till avslut. Detta i ett marknadssegment med stadigt ökande konkurrens..

Resultat

  • +61%

    Konverteringsgrad

  • -22,7%

    Klickkostnad (CPC)

  • +109%

    Konverteringar

Strategi

1Analys av de tider på dygnet där besökare konverterar mest har resulterat i ökad konverteringsgrad.

2
Bud styrda av yttre väderlek har skapat mer träffsäkra annonser och högre relevans.

3
Automatisk nedräkning i annonsbudskap har inneburit att fler tagit del av Synoptiks erbjudanden.

4Synoptiks konto är ”Always on”, vilket innebär ett digert förfiningsarbete under hela året.